Almaar meer kankergevallen bij onze huisdieren! - VivaGezond

Almaar meer kankergevallen bij onze huisdieren!

Net zoals bij mensen komt kanker vaak voor bij honden en katten. Naar schatting 1 hond op de 4 en 1 kat op de 6 ontwikkelt ooit in zijn of haar leven een tumor. Bovendien sterft 50% van de honden ouder dan 10 jaar aan een kankergerelateerde aandoening. Gelukkig bestaan er nieuwe behandelingen!

Een frequente ziekte

Dankzij de verregaande ontwikkeling van de diergeneeskunde en vooral van de onderzoekshulpmiddelen, is er de voorbije tien jaar veel vooruitgang geboekt in de oncologie bij dieren. Deze kennis staat tegenwoordig bijna op hetzelfde niveau als bij de humane oncologie.

De diagnosetechnieken zijn verfijnd en labs kunnen voortaan de precieze aard en de agressiviteitgraad van een tumor bepalen. Zo kunnen de behandelingen worden aangepast en kan vooral de eigenaar van het dier een prognose krijgen. De gemiddelde leeftijd waarop kanker optreedt bij honden in België is 6-10 jaar.

Hoe stelt u kanker vast?

Een nauwkeurige diagnose is onontbeerlijk. Het is dus belangrijk om uw dier te laten onderzoeken door een dierenarts zodra u ziektesymptomen of veranderingen in zijn gedrag waarneemt, of als u vreemde lichaamsmassa’s ziet of voelt.

Dankzij biopsieën en nieuwe beeldvormingtechnieken, zoals een scan of scintigrafie, kan men een uiterst nauwkeurige staging van de tumor opstellen. Zo beschikken we over een klinische classificatie van de tumoren, net zoals bij mensen.

Bij elk abnormaal gezwel dat u op de hond voelt of in zijn bek ziet, en bij elke verandering in zijn of haar gedrag, moet u zich vragen stellen. Raadpleeg dan onmiddellijk uw dierenarts. De prognose is altijd beter als er op tijd een diagnose wordt gesteld van de gezwellen.

Behandeling

Zodra de kankerdiagnose is gesteld, wordt in overleg met de eigenaars een behandeling gekozen in functie van de prognose en het levenscomfort van het dier. Het eerste doel is om de progressie van de kanker onder controle te houden en het dier langer in leven te houden, met een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.

Hoewel de oncologische kennis in de diergeneeskunde vrijwel gelijkwaardig is aan die in de humane geneeskunde, benadert men kankergevallen bij huisdieren anders dan bij mensen. Door de behandeling minder agressief te maken, blijven ook de bijwerkingen beperkt.

Jammer genoeg is in sommige gevallen de kanker al te ver gevorderd om hem nog doeltreffend te kunnen behandelen. In dat geval beslist de dierenarts samen met u over de palliatieve zorgen of euthanasie.

Verschillende oplossingen mogelijk

De behandelingskeuze is gebaseerd op het type en het stadium van de kanker. Chirurgische verwijdering van het gezwel is nog altijd de voornaamste maatregel bij de behandeling van de meeste tumoren.

Huisdieren verdragen de speciale chemotherapie voor dieren doorgaans goed, maar er kunnen bijwerkingen optreden. Die zijn afhankelijk van het geneesmiddel, de dosering en het dier.

De meest voorkomende bijwerkingen treden op ter hoogte van het beenmerg, het spijsverteringskanaal, de urinewegen en het hart. In tegenstelling tot bij mensen komt haaruitval weinig voor.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone