Anorexia of de slankheidsobsessie - VivaGezond

Anorexia of de slankheidsobsessie

Anorexia nervosa is een eetstoornis. De oorzaak? Een zekere kwetsbaarheid, een overdreven bezorgdheid om het gewicht en het voorkomen, verdrongen emoties, een gebrek aan veiligheid en zelfvertrouwen, een irrationele behoefte aan controle… Een artikel over deze geniepige kwaal die hele gezinnen op zijn kop zet.

Wanneer spreken we van anorexia?

Anorexia moet worden beschouwd als een echte ziekte. De ziekte kan worden herkend aan een reeks psychologische, fysiologische en gedragssymptomen: beperking van de voedselopname (in hoeveelheid en/of diversiteit), het vermijden van voedingsmiddelen die worden beschouwd als dikmakers (suiker, vet), een heftige angst om bij te komen, met onvermogen of moeilijkheden om de eigen magerte te (h)erkennen, vermageren (gewicht lager dan 85% van het normale gewicht), uitblijven van de regels (amenorroe sinds ten minste 3 maanden). Deze symptomen zijn soms geassocieerd met lichamelijke overactiviteit om het calorieverbruik te verhogen.

Een vermageringsdieet dat ontspoort

Vaak ligt een onschuldig dieet dat uit de hand loopt aan de basis van anorexia: de patiënt vindt zichzelf nooit slank genoeg! Een anorexiapatiënt is ervan overtuigd dat ze controle heeft over wat haar overkomt en dat ze weer kan beginnen te eten als ze dat wil. Maar in werkelijkheid slaagt ze er niet in om normaal te eten en wordt ze de gevangene van een complex mechanisme waaruit ze zich niet meer kan losmaken.

Nooit één oorzaak

Er zijn verschillende uitlokkende factoren geïdentificeerd maar geen enkele factor kan als enige verantwoordelijke worden aangewezen. Anorexia verschijnt vaak na een levensgebeurtenis die de jonge patiënt kwetsbaar maakt: een liefdesbreuk, sociale uitsluiting, rouw, een ongeval, scheiding van de ouders… Patiënten die eraan lijden hebben doorgaans een laag zelfbeeld en moeite om hun gevoelens uit te drukken. Onderdrukte gevoelens en niet uitgesproken pijn zijn elementen die de weg lijken vrij te maken voor de ziekte. Ook de gezinsdynamiek speelt een belangrijke rol. Een disfunctie op het niveau van het gezin of communicatieproblemen kunnen de stoornis in stand houden.

Gedrag dat een alarmbelletje moet doen rinkelen

Iemand met anorexia is meestal geobsedeerd door gedachten over voedsel en gewicht. De patiënt weegt zich vaak, vermijdt maaltijden in gezinsverband en avondjes uit. Ze controleert alles wat ze eet of drinkt, schrapt geleidelijk aan bepaalde voedingsmiddelen en eet steeds minder. Dit geeft op korte of lange termijn aanleiding tot soms zwaar gewichtsverlies. Ondanks dat lijkt de patiënte over te lopen van energie: ze is altijd in beweging en gaat soms extreem sporten. Soms vermijdt ze spiegels, oordeelt ze zwaar over anderen (Heb je gezien hoe dik ze is?), gaat ze hard studeren, ontwikkelt ze plots een sterke interesse voor de vegetarische keuken, besteedt ze ontzettend veel aandacht aan de bereiding van maaltijden. De aandoening is soms geassocieerd met stemmingsstoornissen: nergens nog zin in, verlies van enthousiasme

Welke risico’s voor de gezondheid?

De extreme magerte van anorexiapatiënten is niet het enige gevolg van hun gedrag. Op medisch vlak kunnen extreem vermageren en ondervoeding gepaard gaan met tekorten, haaruitval, hormonale veranderingen, een risico op osteoporose op volwassen leeftijd, vruchtbaarheidsproblemen en een verminderde afweer. Op termijn kan de ziekte zelfs levensbedreigend zijn. We mogen de ernstige gevolgen ervan op de gezondheid, ook op lange termijn, dus niet onderschatten. Er moet dus zo snel mogelijk worden ingegrepen!

Uit “De Patiëntenkrant” Nr. 13

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone