Astma: wat biedt 2013 aan nieuwigheden? - VivaGezond

Astma: wat biedt 2013 aan nieuwigheden?

Vandaag, 7 mei, vindt Wereld Astma Dag plaats. 
Het moment bij uitstek om een boodschap vol hoop de wereld in te sturen: onze artsen beschikken vandaag over een nieuwe behandeling om astma beter onder controle te houden. 
Er is echter wel één voorwaarde: hun aanbevelingen moeten uiterst strikt opgevolgd worden!

De behandeling van astma met inhalatiegeneesmiddelen volstaat meestal om de symptomen van de ziekte onder controle te houden en voor een normale levenskwaliteit te zorgen. 
Al ‘geneest’ deze behandeling de ziekte niet, het zorgt wel voor een verminderde hypergevoeligheid van de luchtpijpen waardoor ze minder snel geïrriteerd raken en een astmacrisis vermeden wordt. 
Om deze behandeling te vervolledigen, past de arts niettemin het voorschrift aan in functie van de ernst van eenieders astma om zo in de mate van het mogelijke crisissen te vermijden. Samen met de patiënt stelt de arts een gepersonaliseerd actieplan op. 
Steeds vaker wordt desensibilisatie voor allergische astma voorgesteld aan mensen die allergisch zijn voor pollen en huismijt. Deze techniek van specifieke immunotherapie vermindert de symptomen van astma en laat de hypergevoeligheid van de luchtpijp afnemen, met als gevolg dat er minder geneesmiddeleninname nodig is.
“Na drie à vijf jaar desensibilisatie stellen we een vermindering met 30% van de symptomen vast”, legt prof. Didier Ebo uit, immunoloog-allergoloog aan het UZ Antwerpen. Momenteel wordt hierover een grootschalige Europese studie uitgevoerd waarvan de resultaten in 2015 verwacht worden. 
Astma: we hebben het steeds beter onder controle
De factoren herkennen die op astma inspelen en in staat zijn voldoende vroeg de tekenen te herkennen die wijzen op een achteruitgang van de situatie om zo de behandeling aan te passen en een nog ernstiger achteruitgang te voorkomen, wordt vandaag beschouwd als integraal deel uitmakend van de behandeling van astma. 
Meerdere studies toonden aan dat patiënten met astma die hierin opgeleid werden veel beter leven: hun astma is beter onder controle, ze hebben minder crisissen, ze ondervinden ‘s nachts minder ademhalingsproblemen en ze worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen. 
Leeft u goed met uw astma? 
Een goedgecontroleerde astma zorgt voor een betere nachtrust (zonder ademhalingsproblemen), voor een verminderd gebruik van de bronchodilator en voor een normaal verloop van activiteiten. 
U bent ouder dan twaalf jaar en lijdt aan astma? Bekijk dan met behulp van de test (ACTTM) het controleniveau van uw astma gedurende de afgelopen vier weken. 
Door een antwoord te geven op vijf eenvoudige vragen en door de scores die bij de vragen horen, op te tellen, verkrijgt u het controleniveau van uw astma. 
Bespreek deze score met uw arts 
Meer informatie over astma op: 
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone