Beweeg, zelfs (en zeker) met diabetes! - VivaGezond

Beweeg, zelfs (en zeker) met diabetes!

This post is also available in: Frans

Diabetes raakt momenteel ongeveer één Belg op tien. Het is de hoogste tijd om deze vloedgolf aan te pakken. Verschillende hedendaagse studies tonen aan dat fysieke inspanning verbazingwekkend efficiënt is om diabetes te voorkomen en te behandelen.

Op basis van een gesprek met dr. Luk Buyse, sportarts aan de VUB, Brussel

Waarom sport?

Bij diabetici (type 1 en 2) stelt men vast dat een fysieke inspanning de glykemiewaarden doet afnemen. “Ook vormt de HbA1c-waarde, meer bepaald het glykemisch gemiddelde (gehalte suiker in het bloed) van de afgelopen drie maanden, een goede indicator van neveneffecten. Diabetes heeft namelijk negatieve gevolgen op de bloedsomloop (risico op een infarct, CVA, problemen met de nieren en met de ogen, enz.).” Sport beschermt tegen cardiovasculaire aandoeningen, legt dr. Luk Buyse uit, sportarts aan de VUB.

Meer nog, zelfs wanneer fysieke inspanning alleen niet voor een vermindering van het lichaamsgewicht zorgt, draagt het wel bij tot het herstellen van een evenwichtig lichaamsgestel en zorgt het tevens voor een verhoging van de spiermassa en een vermindering van de vetmassa (vooral van ‘slechte buik- of abdominale vetten’). Dit alles heeft uiteraard een positieve invloed op de diabeticus.

“Studies tonen aan dat een patiënt met diabetes zijn insulineconsumptie met 25% kan verminderen, als hij de regels volgt en regelmatig sport.”

Is sport zonder gevaar?

Sporten doet de glykemie dalen, maar loopt de zieke geen risico op een hypoglykemie? De VUB-arts erkent dat het risico op een hypoglykemie aanwezig is, maar dat mag de fysieke inspanning niet afremmen. Het voordeel van sporten is veel groter dan het mogelijke risico. Een voorbeeld: vorige zomer hebben twaalf diabetici tussen 25 en 65 jaar, na een cardiovasculaire controle en na vijf maanden regelmatige training, met hun fiets de Stelvio beklommen.

Het gaat hier om een Italiaanse col van 2.758 meter. De patiënten die de uitdaging aangingen, hadden zeer verschillende profielen. Ze beëindigden het avontuur zonder ernstige kwetsuren en zonder hypoglykemie. Het is niet nodig dergelijke prestaties neer te zetten om te genieten van de positieve effecten van sport, verduidelijkt dr. Luk Buyse. Dertig minuten sport per dag kunnen volstaan: wandelen, joggen op uw eigen ritme, badminton of lopen.”

Sportbeoefening behoeft slechts enkele waarschuwingen bij mensen met diabetes, vooral dan wanneer er al complicaties zijn ten gevolge van de diabetes. In tegenstelling tot wat velen denken, is een behandeling met insuline of met orale geneesmiddelen nooit een tegenindicatie voor sporten, weliswaar op voorwaarde dat men correct de maatregelen in acht neemt om een hypoglykemie te voorkomen. Men raadt bijvoorbeeld aan te zorgen voor het equivalent van 20 à 30 gram gluciden per uur sport. In geval van twijfel, kan uw arts een antwoord geven op uw vragen en u helpen om opnieuw de sportschoenen aan te trekken.

“Men begint niet van de ene dag op de andere intensief te sporten na tien jaar niet meer actief was. Het is belangrijk om eerst langs te gaan bij de huisarts die uw cardiovasculaire en orthopedische gezondheid evalueert. De diabeticus moet zichzelf leren kennen, met vallen en opstaan. Zo zal hij bijvoorbeeld ontdekken dat een bepaalde inspanning zijn glykemie doet dalen. Geleidelijk leert hij luisteren naar zijn lichaam en zal hij merken dat hij minder insuline nodig heeft of meer kan eten van bepaalde zaken. Dit is een individueel aanpassingsproces.”

“Fysieke inspanning is een uiterst heilzame activiteit die moet worden aangemoedigd. Niet alleen omdat de fysieke en mentale conditie erop vooruitgaat, maar ook omdat het toelaat het gewicht onder controle te houden en de gevoeligheid voor insuline te verhogen. Daarnaast heeft het een heilzaam effect op het functioneren van de nieren, stabiliseert het het glucosegehalte in het bloed en kan het cardiovasculaire aandoeningen helpen te voorkomen.”

Sport als preventie?

De leeftijd waarop diabetes opduikt, veroorzaakt door vet ofwel type 2, gaat in dalende lijn. Terwijl het vroeger op de leeftijd van 40 à 50 jaar voorkwam, duikt het nu al op bij mensen van 20 à 25 jaar. Soms zelfs vroeger! Het begin van een zwaar leven en dito behandeling. De meest recente studies zijn unaniem: sport is het beste middel om diabetes type 2 te voorkomen!

Deze studies tonen aan dat regelmatige, niet-buitensporige sportbeoefening het risico op de ontwikkeling van diabetes met meer dan 50% doet afnemen. Deze conclusie is des te indrukwekkender als men weet dat de onderzochte populatie bestond uit risicopersonen, zogenaamde ‘prediabetici’, bij wie de glykemiewaarde (gehalte suiker in het bloed) al abnormaal hoog was.
Tweeënhalf uur wandelen per week volstaat om het risico op diabetes drastisch te verminderen.

Conseils pratiques

Beoefent u regelmatig sport in een sportcentrum, vertel uw ploeg dan dat u diabetes heeft. Het zal hen immers toelaten om makkelijker te reageren wanneer er zich een probleem voordoet.

Bewegen: ja, maar hoe?

  • Begint u van nul, start dan met 5 à 10 minuten wandelen of fietsen op een loopband of fiets. Voeg daar elke week een minuut aan toe om uiteindelijk na een tiental weken uit te komen op sessies van 15 à 20 minuten. Indien mogelijk doet u twee sessies per dag.
  • Wanneer u wandelt of fietst, doet u dit het best op een tempo dat u toelaat te blijven praten zonder te hijgen.

Sportieve raad!

Het heilzame effect van sport wordt veroorzaakt door de totale energetische inspanning, eerder dan door de intensiteit of het type inspanning. Een kleine fysieke inspanning zoals het nemen van de trap in plaats van de lift of de auto in de garage laten staan en naar de winkel stappen, kan onbenullig lijken maar is zeer heilzaam als het regelmatig gebeurt.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone