Borstkankerscreening moet blijven! - VivaGezond

Borstkankerscreening moet blijven!

De screening naar borstkanker ligt momenteel sterk onder vuur in de media.

De Stichting tegen Kanker moedigt iedere vrouw aan om dit thema te bespreken met haar huisarts. Op die manier worden de persoonlijke voor- en nadelen van een screening naargelang haar leeftijd, familiale antecedenten en individuele risicofactoren duidelijk. Iedere vrouw is vrij om naar eigen inzicht te beslissen of de voordelen nog wel opwegen tegen de mogelijke risico’s. Correcte informatie is daarbij natuurlijk van groot belang. Het programma Mammotest, dat in België tweejaarlijks gratis aangeboden wordt aan alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar, voldoet aan alle kwaliteitseisen van de strengste wetenschappelijke normen. Dit programma is tot op vandaag de beste keuze voor vrouwen die ervoor hebben gekozen om zich te laten screenen.

Meer informatie over de voor- en nadelen vindt u op de website van de Stichting tegen Kanker.
www.kanker.be

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone