De pil: wat nu? - VivaGezond

De pil: wat nu?

This post is also available in: Frans

U hebt er zeker over gehoord. Na de mediaopschudding over enkele trombo-embolische (1) incidenten bij gebruiksters van de anticonceptiepil van de 3e generatie waren de reacties in Frankrijk vrij heftig. En nu? Als ik een zogenaamde pil van de 3e of 4e generatie neem, wat moet ik dan doen?

Vooral niet meteen stoppen met de pil! 

De kans op een veneuze trombose bij inname van de pil is heel klein. En als u ongerust bent, kunt u best contact opnemen met uw arts en er met hem over praten. Want zomaar plots stoppen met de pil – ongeacht van welke generatie ze is – veroorzaakt bij hervatting van de pil een verhoogd risico. Dit risico is het hoogst tijdens de eerste maanden vanaf het moment dat u opnieuw de pil begint te nemen.

Het gebruik van de pil van de 3e en 4e generatie gaat gepaard met een risico op veneuze trombose dat twee keer hoger is dan bij de oude pillen, maar toch nog veel lager dan het risico op trombose verbonden aan een zwangerschap. Over de nieuwe pillen bestaat dus heel wat discussie.

In Frankrijk besloot de minister van Volksgezondheid om een systeem in te voeren om het gebruik van deze pillen te beperken. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) liet echter weten dat er geen enkele reden was om het gebruik van deze pillen te staken. “Er is voorlopig geen enkel bewijs voor een verandering van het bekende veiligheidsprofiel van de combinatiepillen die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn”, vindt het EMA. “Deze anticonceptiepillen worden constant en regelmatig gecontroleerd”.

In België zullen de terugbetalingsmodaliteiten dus niet worden gewijzigd, liet onze minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx weten. Zij is van oordeel dat “deze pillen niet moeten worden verboden maar voorzichtig moeten worden gebruikt, ongeacht hun samenstelling, en op voorwaarde dat de contra-indicaties en de voorzorgen bij gebruik worden nageleefd.”

Anticonceptie bestaat al meer dan vijftig jaar. De cardiovasculaire en trombo-embolische (1) risico’s  waarover momenteel zoveel heisa bestaat, zijn reeds lang bekend en uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd. Dat is overigens één van de redenen waarom anticonceptiemiddelen nog steeds uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar zijn!

De polemiek in de media is een goede gelegenheid om eraan te herinneren dat de pil geen snoepje is. De anticonceptiepil is een geneesmiddel! Vrouwen moeten dus op advies van hun arts een pil kunnen kiezen die is aangepast aan hun behoeften en gezondheidstoestand.

Er bestaan richtlijnen voor het voorschrijven en gebruiken van de pil, die moeten worden gerespecteerd. Bij elk voorschrift voor de pil, houdt de arts rekening met de eventuele risicofactoren en contra-indicaties, zodat in overleg de pil kan worden gekozen die het best is aangepast aan de vrouw in kwestie.

Dankzij de waaier aan anticonceptiemiddelen waarover we tegenwoordig beschikken, meer bepaald op het vlak van oestroprogestatieve combinaties, kan de arts het anticonceptiemiddel voorschrijven dat het best overeenstemt met het hormonale profiel van elke vrouw, maar dat ook het best wordt verdragen en het meest gebruiksvriendelijk is.

Eén goede raad: stop niet met uw pil zonder eerst een arts te raadplegen en vergeet niet dat op het vlak van anticonceptie de combinatie van roken en de pil een echte tijdbom is, en dat is al meer dan vijftig jaar bekend! 

(1) Een trombo-embolie is een verschijnsel waarbij een trombose wordt gevormd (een bloedstolsel dat ontstaat in een bloedvat). De term ‘embolie’ verwijst naar het feit dat een deel van of het volledige stolsel loskomt en klem komt te zitten in een ander bloedvat.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone