Depressie bij jongeren! - VivaGezond

Depressie bij jongeren!

This post is also available in: Frans

Vaak slecht gediagnosticeerd: depressie bij jongeren!

Er wordt geschat dat 5 à 7% van de adolescenten een majeure depressieve episode (MDE) doormaakt. Meisjes hebben twee keer meer last van dit soort depressie dan jongens, die in twee derde van de gevallen niet met geneesmiddelen wordt behandeld.

Het risico?

Er kunnen zich karakterstoornissen ontwikkelen, problemen op school, verslavingen of er kan sprake zijn van zelfmoordgedrag: in de drie jaar die volgen op de diagnose van MDE onderneemt 70% van de jongeren een zelfmoordpoging.

Als depressie niet wordt behandeld kan ze ook terugkomen en chronisch worden op volwassen leeftijd. Dan wordt ze ernstiger en invaliderender. Toch wordt depressie niet vaak gediagnosticeerd tijdens de adolescentie.

De reden?

De symptomen zijn weinig specifiek en kunnen doen denken aan heel wat andere, minder ernstige, problemen.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone