Dit jaar stop ik met roken! - VivaGezond

Dit jaar stop ik met roken!

This post is also available in: Frans

Stoppen met roken is niet gemakkelijk. Om van deze sterk ingewortelde gewoonte af te raken is een gedragsverandering nodig. Volg ons advies om je laatste sigaret voorgoed uit te duwen!

Ik rook al zo lang dat het geen zin meer heeft

Fout

Het is nooit te laat om te stoppen, ook al rook je al lang en veel. Het risico op een ernstige ziekte vermindert immers zodra je stopt, om geleidelijk hetzelfde risiconiveau te bereiken als niet-rokers. Bovendien verbetert je levenskwaliteit en geeft het een enorme persoonlijke voldoening wanneer je stopt met roken.

Ik heb geen wilskracht, het zal me nooit lukken

Fout

Sommige mensen stoppen met roken van de ene op de ander dag, zonder bijzondere techniek. De slaagkansen liggen echter hoger wanneer je de tijd neemt om je hierop voor te bereiden. Stoppen met roken is een leerproces. Je moet af van geconditioneerde reflexen en automatismen die je al die jaren van roken hebt verworven. Je denkt misschien dat het een gebrek aan wilskracht is, maar het kan ook een teken van nicotineverslaving zijn of te maken hebben met je voorstellingen en angsten die je onoverkomelijk lijken wanneer je zou stoppen met roken. Steun en persoonlijk advies kunnen hierbij helpen. Vraag advies aan je arts of een tabakoloog. Zij kunnen eventueel cognitieve gedragstherapie voorstellen om je te helpen.

Tabakverslaving is over na enkele dagen

Juist en fout

Tabakverslaving is te wijten aan nicotine. Deze sterke psychologische en lichamelijke verslaving heeft ook een sociale dimensie (verslaving aan de handeling van roken) en wordt een gewoonte. Ze wordt bij de meeste rokers bevestigd door het optreden van ontwenningsverschijnselen bij gebrek aan nicotine of wanneer de effecten van een dosis beginnen te verminderen. Ontwenningsverschijnselen zijn een combinatie van craving (onweerstaanbare drang om te roken), zenuwachtigheid met concentratieproblemen, slaapstoornissen en eetstoornissen (soms onweerstaanbare honger), prikkelbaarheid, angst en zelfs depressie wanneer het niet kunnen roken aanhoudt, maar ook constipatie of hoest. De fysieke verslaving neemt zeer snel af. De psychologische verslaving verdwijnt na enkele weken.

Een op twee rokers sterft door tabak

Waar

Roken verstoort vooral de cardiovasculaire functie: het risico op kransslagaderaandoeningen en overlijden door een hartinfarct is tweemaal hoger bij rokers. Hierbij komt nog het risico op respiratoire aandoeningen: vooral het risico op kanker van de luchtwegen (farynx, larynx, bronchiën) en/of chronische obstructieve longziekte (COPD). Door de verbranding van tabak komt koolstofmonoxide (CO) vrij, krijgen de hersenen en de spieren minder zuurstof, waardoor er hoofdpijn, duizeligheid en een verminderde weerstand voor lichamelijke inspanningen optreedt. Roken is ook een belangrijke risicofactor voor diabetes type 2.

Bovendien versterkt tabak de werking van andere toxische stoffen zoals alcohol en bevordert zo de ontwikkeling van andere kankers. Tabak veroorzaakt ook een groeiachterstand van de foetus, vroegtijdige geboorte en verschillende perinatale complicaties. Daarbij komen nog de risico’s die kinderen van rokende moeders lopen: astma, obesitas, psychische stoornissen…

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone