Echografie als ‘souvenir’: gevaarlijk of niet? - VivaGezond

Echografie als ‘souvenir’: gevaarlijk of niet?

This post is also available in: Frans

De echografie is een ware revolutie in de materniteit en biedt aan ouders de mogelijkheid van een eerste contact op te bouwen met hun kind en aan artsen om het verloop van de zwangerschap op te volgen. Toekomstige moeders krijgen echter steeds meer commerciële aanbiedingen om als aandenken een 3D-echografie met een videoportret van hun toekomstig kind te maken.
Kunnen we echter zonder risico toegeven aan deze nieuwe trend, die ouders ertoe aanzet om souvenirfoto’s te maken?

Echografie, een echte revolutie

Onderzoeken tijdens de zwangerschap zijn belangrijk om het goede verloop van de 9 maanden voor de moeder te verzekeren. Er worden drie echografieën aanbevolen. Het eerste onderzoek dient gewoonlijk om het begin van de zwangerschap te bepalen, het tweede om de morfologie na te gaan en eventuele afwijkingen op te sporen en het derde om de evolutie op te volgen. Een per trimester dus, behalve in geval van complicaties.

De echografie is het belangrijkste onderzoek om de zwangerschap en de goede ontwikkeling van de foetus op te volgen en om afwijkingen op te sporen.

Echografie als souvenir: geen enkele medische indicatie!

Ultrasone trillingen worden al meer dan 30 jaar gebruikt voor medische doeleinden zonder dat er enig schadelijk effect werd vastgesteld. Er begint echter toch wat twijfel over te bestaan, want het gebruik van ultrasone trillingen neemt alsmaar toe en er ontstaan nieuwe technologieën met mogelijk andere blootstellingsomstandigheden.

Vandaag bestaan er immers centra die gespecialiseerd zijn in zogenaamde ‘affectieve echografie’. Het principe: de ultrasone trillingen worden enkel gebruikt om mooie kiekjes te nemen van het kind en het in 3D te bekijken. Voor een prijs die doorgaans varieert tussen 100 en 150 euro krijgt een toekomstige moeder vier echografieën van tien minuten, foto’s en zelfs een dvd over het leven van het kind in de baarmoeder. In België zijn er enkele centra die dit doen, maar het zijn geen medische instellingen en deze ‘souvenirfoto’s’ worden niet genomen door specialisten.

Als er een afwijking zou zijn, zullen de mensen in dit soort praktijk dit niet zien! Ook al heeft geen enkele studie aangetoond dat ultrasone trillingen negatieve gevolgen zouden hebben voor de gezondheid van de moeder of haar kind, toch moet men uiterst behoedzaam omgaan met echografieën en ze enkel toepassen voor strikt noodzakelijke medische doeleinden. Het bestaan van een risico kan niet worden uitgesloten.

Commerciële echografieën hebben geen enkele medische indicatie terwijl de tijdstippen van echografieën tijdens de zwangerschap algemeen door experts werden vastgelegd.

Tijdens de zwangerschap blijft het raadzaam om echo’s te maken, benadrukt de Hoge Gezondheidsraad. Dit gebeurt echter enkel met het oog op een screening, het stellen van een juiste diagnose en de opvolging door artsen en technici die deskundig opgeleid werden om de techniek correct toe te passen. Een foetus mag dus in geen geval blootgesteld worden aan hoge straling enkel om een souvenirfoto in 3D te hebben!

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone