Enkele vragen over diabetes - VivaGezond

Enkele vragen over diabetes

Waarom suiker?
Het organisme gebruikt suiker (glucose) om de energie te produceren die het nodig heeft. Suiker moet altijd beschikbaar zijn voor de organen die deze stof gebruiken. Bovendien is het de enige energiebron van onze hersenen! Daarom is de suikerconcentratie in ons bloed ook vrij constant (ongeveer 80-90mg/dl).

We spreken van hypoglykemie als de suikerconcentratie in het bloed te laag is en van hyperglykemie als ze te hoog is.

Hoe wordt de hoeveelheid suiker in het bloed gereguleerd?
Verschillende hormonen regelen de suikerconcentratie (glucoseconcentratie) in het bloed. Eén daarvan is insuline. Dit hormoon wordt aangemaakt door de pancreas en zorgt ervoor dat de suiker in de cellen van de verschillende organen kan dringen, bijvoorbeeld in de lever (om ze op te slaan in de vorm van zetmeel) en in de spieren.

De suikerreserves zorgen ervoor dat het lichaam situaties kan overbruggen waarin er een tekort is aan glucose (bijvoorbeeld tussen twee maaltijden die ver uit elkaar liggen). De suikerconcentratie in het bloed stijgt dus als de insuline ontbreekt of niet doeltreffend meer werkt. Zo ontstaat diabetes, want glucose heeft een giftig effect op onze cellen.

Wat is het verschil tussen diabetes van type 1 en type 2?
Bij diabetes type 1 vernietigt een auto-immuunproces (zelfvernietiging) de pancreascellen die de insuline produceren.

Bij diabetes type 2 raken deze cellen uitgeput, aangezien ze steeds meer insuline moeten produceren om de weerstand tegen de werking van dit hormoon te compenseren. Uiteindelijk sterven deze cellen dan af. In de meeste gevallen ontwikkelt diabetes type 2 zich in een context van afwijkingen die het gevolg zijn van zwaarlijvigheid.

Is diabetes gevaarlijk?
Ja, indien deze aandoening niet goed wordt verzorgd. Onbehandelde diabetes verlaagt de levensverwachting met enkele jaren en gaat gepaard met ernstige complicaties. Met alle gevolgen van dien voor het sociale en gezinsleven en op het werk. Een goede behandeling daarentegen kan het complicatierisico aanzienlijk verlagen.

Is diabetes pijnlijk?
Diabetes evolueert doorgaans in stilte, bijna onopgemerkt. Omdat diabetes ook de zenuwen aantast, kan deze aandoening echter een trekkend gevoel, tintelingen en een verlaagde gevoeligheid veroorzaken, net als een branderig gevoel. Deze symptomen kunnen gewoon hinderlijk zijn, maar ook bijzonder pijnlijk. We spreken dan van diabetische polyneuropathie.

Bijna één diabetespatiënt op de twee klaagt over pijn aan de uiteinden van de ledematen. Na dit pijnlijke stadium verdwijnt de gevoeligheid en merkt de patiënt het niet meer wanneer hij zich verwondt. Dit verklaart bijvoorbeeld de voetzweren die maar moeizaam genezen. Soms is amputatie de enige oplossing.

Wat is de gevaarlijkste complicatie van diabetes?
Dat zijn de cardiovasculaire complicaties, overigens de belangrijkste doodsoorzaak bij diabetespatiënten. Deze patiënten lopen het risico om te overlijden aan een infarct (twee tot drie keer meer risico), maken vier tot zes keer meer kans op artritis (degenerescentie van de aders met ontstekingsproces) en hebben twee- tot driemaal zoveel kans om het slachtoffer te worden van een cerebrovasculair accident (CVA = ‘trombose’).

Wat zijn de andere complicaties van diabetes?
De complicaties houden rechtstreeks verband met vaatletsels in de getroffen organen: macro-angiopathie als het gaat om de grote bloedvaten (hart, nieren…) en micro-angiopathie als de kleine bloedvaten worden getroffen (de ogen…). Diabetes kan dus alle bloedvaten aantasten.

Een aantasting van de nieren kan leiden tot nierfalen.

Diabetes kan ook de ogen beschadigen en rechtstreeks het netvlies (retinopathie) en de kristallens aantasten (met het risico op cataract). Het kan eveneens de ontwikkeling van glaucoom bevorderen. Door deze mechanismen kan diabetes blindheid veroorzaken.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone