Euromelanoma 2015: niet uitstellen! - VivaGezond

Euromelanoma 2015: niet uitstellen!

De boodschap die Euromelanoma 2015 verspreidt via zijn recente mediacampagne is klaar en duidelijk: “Wacht niet af, laat je huid controleren. Het kan je leven redden.”

De incidentie van huidkanker neemt jaarlijks met 13% toe. Dat betekent dat elk jaar ongeveer 30.000 nieuwe gevallen worden ontdekt, basocellulaire carcinomen inbegrepen. Het betekent ook dat één Belg op de vijf in zijn leven huidkanker zal krijgen. In 2012 waren er in ons land bijvoorbeeld 2.500 nieuwe gevallen van melanoom. En wat nog erger is: jaarlijks overlijden 300 tot 350 Belgen aan een melanoom, meestal omdat de diagnose te laat werd gesteld. Nochtans zijn er onlangs doeltreffende behandelingen op de markt gekomen. Over de wereldwijde epidemiologie van melanoom zullen we alleen zeggen dat de diagnose doorgaans tussen het 40ste en 60ste levensjaar wordt gesteld en dat de heelkundige behandeling in een vroeg stadium een uitstekende overlevingskans biedt: meer dan 90% na vijf jaar in ons land.

Enquête

In 28 Europese landen werd een enquête gehouden, de Delay Survey 2015. Daarbij werden 1.348 dermatologen ondervraagd die gemiddeld 4.975 patiënten per jaar onderzoeken. Uit de resultaten bleek dat 863 consultaties verband hielden met huidkanker. In België namen 100 dermatologen deel aan deze enquête. Zij kwamen tot de conclusie dat 41% van de overlijdens als gevolg van huidkanker te voorkomen was geweest. Bijna 50% van de patiënten had met succes kunnen worden behandeld als ze hun consultatie niet hadden uitgesteld.

Meer dan 40% van de Belgische patiënten stelt deze consultatie nog drie tot zes maanden uit nadat ze de eerste tekenen van een mogelijke huidkanker hebben ontdekt. De belangrijkste redenen om de consultatie uit te stellen zijn: ‘wait and see’ (het geneest misschien wel vanzelf), “ik heb het te druk”, angst voor de diagnose en ontkenning van het risico en, vreemd genoeg, “ik wil de tijd van mijn arts niet verspillen…” Volgens dr. Nathalie Rooseleer (Clabecq), die de enquête toelichtte, komen daar nog bij: de tekenen niet herkennen of het gevaar onderschatten, het mannelijke geslacht, jonge leeftijd (< 50 jaar) en de plaats van het melanoom op een bedekt lichaamsdeel of op de voetzool.

Euromelanoma 2015

“In die context situeert zich de campagne Euromelanoma 2015, die in 33 landen tegelijk zal worden gehouden. Het is de bedoeling om patiënten op te roepen om sneller een arts te raadplegen”, zegt dr. Maselis (Tienen), voorzitter van Euromelanoma België. Hij somt nog eens de vijf doelstellingen op van de campagne:

  • de mensen beter informeren (over de tekenen, de incidentie, het potentiële risico, het belang van een vroegtijdige behandeling);
  • de angst en de ontkenning verminderen;
  • de mensen aanzetten tot zelfonderzoek;
  • het aantal huidonderzoeken verhogen;
  • de consultaties versnellen (diagnose en behandeling).

Alle informatie over de campagne vindt u op de vernieuwde website www.euromelanoma.org. In het kader van deze Europese campagne vindt van 4 tot 8 mei de week van de gratis huidonderzoeken plaats (surf voor meer informatie naar de website). Op 4 mei zullen in verschillende stations ook informatiebrochures worden uitgedeeld. Die moeten het grote publiek erop wijzen dat het belangrijk is om een vroege diagnose te stellen en om zich regelmatig zelf te onderzoeken. Dat laatste is erg gemakkelijk en kost weinig tijd. In heel wat landen zijn dergelijke campagnes er al in geslaagd om de aanvankelijk sceptische overheid te overtuigen (bv. Nederland). In de landen waar ze werden gevoerd, is het aantal melanomen bij jonge volwassenen namelijk gestagneerd of gedaald.

Wist u dit?

  • De wet op de zonnebanken wordt in België slecht toegepast en onvoldoende gecontroleerd. Van de ± 4.000 zonnebankcentra in België kregen er in 2014 amper 58 een controleur over de vloer en minder dan 10 centra daarvan leefden de wet na…
  • 30% van de Belgen heeft een tekort aan vitamine D. Na 15 tot 20 minuten blootstelling aan UVB-stralen, stopt de vitamine D-productie bij gebrek aan voorlopers. 5% van de huid blootstellen aan de zon gedurende 30 minuten per dag volstaat al om een gepaste vitamine D-productie te garanderen.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone