Geen antibiotica zonder medisch advies! - VivaGezond

Geen antibiotica zonder medisch advies!

Bacteriën worden almaar resistenter tegen antibiotica. Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt deze resistentie van bacteriën in een gestaag tempo toe.

Wat eens een vage ongerustheid was, is inmiddels uitgegroeid tot een regelrechte noodkreet. Via een natuurlijk selectieproces ontwikkelen zich namelijk gemuteerde bacteriestammen die ‘ongevoelig’ worden voor bepaalde geneesmiddelen. De toegenomen resistentie zorgt ervoor dat de behandeling van infecties meer tijd in beslag neemt. De gevolgen zijn nefast: de ziekte kan gemakkelijker worden overgedragen, de kosten lopen gevoelig op en ook het risico op overlijden neemt toe. Het probleem is dat de ziekte op die manier onbehandelbaar wordt en dat 20 tot 30 jaar aan medische vooruitgang zomaar verloren gaan.

Momenteel zijn de onderzoekers druk in de weer om nieuwe antibiotica tegen de bacteriën te ontwikkelen. Mocht uw arts u antibiotica voorschrijven, dan is het van belang dat u de posologie van het geneesmiddel, het moment waarop u het moet innemen en de behandelingsduur nauwgezet respecteert. Breng niet-gebruikte antibiotica terug naar de apotheek. Zo voorkomt u dat ze later in een verkeerde situatie opnieuw gebruikt worden. En vooral: neem nooit antibiotica in zonder medisch advies!

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone