Gehoorverlies, meer bewustmaking nodig! - VivaGezond

Gehoorverlies, meer bewustmaking nodig!

Leo De Raeve, directeur van ONICI, het Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie, over het belang van cochleaire implantaten en vroegtijdige behandeling van gehoorproblemen.

(VERSCHENEN IN VIVA NR 37)

Sociaal afhaken

Leo De Raeve: “Slechthorenden en doven gaven vroeger zelf al aan dat het niet simpel was om doof te zijn, omdat je last hebt van meer dan alleen maar niet goed kunnen spreken en verstaan. En dat is de laatste vijf à tien jaar ook bevestigd doordat er veel degelijk wetenschappelijk onderzoek is verschenen over de impact van gehoorverlies op de levenskwaliteit. Vooral mensen die doof of slechthorend worden, haken namelijk af in hun sociaal functioneren. Ze winkelen niet meer op de hoek van de straat waar ze anders een babbeltje slaan, maar ze gaan naar de grote zelfbedieningszaak en hopen dat niemand hen aanspreekt. Of ze vragen aan zoon of dochter om naar de post of de bank te gaan, want ze verstaan de loketbediende niet. Kortom, ze functioneren steeds minder zelfstandig en vereenzamen vaak.”

Wat ook uit onderzoek blijkt, is dat wie aan gehoorverlies lijdt – en zeker als er weinig aan gedaan wordt – 2,5 keer meer kans heeft om in een depressie terecht te komen en vijf keer meer kans loopt om later met dementie te kampen. De hersenen worden te weinig gestimuleerd als je niet tijdig iets aan je gehoorprobleem doet. Dat is een verschil met slecht zien. Daarvoor zoeken we vrij snel hulp, terwijl wie minder goed hoort vaak langer wacht.”

Vijftig procent

Dus we moeten de maatschappij ervan bewustmaken dat het belangrijk is om tijdig iets aan gehoorverlies te doen en ook om sneller voor een hoorapparaat – en als dat onvoldoende helpt een cochleair implantaat (CI) – te kiezen. Want als je te lang wacht, wordt het zeer moeilijk om het gehoor daar nog mee te activeren. Dan krijg je de reactie van patiënten dat ze ‘dat ding’ niet kunnen verdragen of dat het niet veel helpt. Terwijl het gewoon de hersenen zijn die de verwerking niet meer aankunnen.”

Kijken we naar de kinderen, dan zien we dat bijna elk kind dat in Vlaanderen doof geboren wordt een CI krijgt, maar bij volwassenen draagt slechts zeven procent van diegenen die ervoor in aanmerking komen een CI. Daar zouden we toch zeker aan dertig procent moeten geraken. Maar veel volwassenen zijn niet op hoogte van de huidige mogelijkheden, of ze zijn niet juist geïnformeerd, of ze hebben angst voor de operatie, die eigenlijk niet zo zwaar is.

In Nederland leerde een bevraging naar de tevredenheid bij mensen met een CI nochtans dat 95 procent daar heel tevreden over is en had het zelfs eerder willen hebben. 78 procent zegt meer contact met collega’s op werk te hebben of bijvoorbeeld weer aan te sluiten bij uitstapjes met andere gepensioneerden. En 70 procent kan weer telefoneren met een bekend persoon.”

Gemakkelijk screenen

In mei heeft de WHO in een nieuwe resolutie wereldwijd om meer aandacht voor gehoorverlies gevraagd. Daar maakt in het Westen ook zorg dragen voor je oren deel van uit. Het aantal jongeren dat last heeft van gehoorverlies en oorsuizen is de voorbije twintig jaar enorm toegenomen. Vroeger was dat probleem eerder werkgerelateerd, nu gaat het over trauma’s die in de vrije tijd worden opgelopen. Preventie is daarom belangrijk, net als screening. Mannen en vrouwen worden op prostaat- en borstkanker onderzocht, maar eigenlijk duidt wetenschappelijk onderzoek aan dat ook het screenen van het gehoor bij 50+ of 55+’ers daar deel van uit zou moeten maken. Want we moeten steeds langer werken en het is die groep die anders als eerste uit de boot zal vallen. Vandaag is gehoorverlies bovendien heel gemakkelijk en snel te screenen – je kan het bij wijze van spreken met een app doen. Maar we zouden het willen laten invoeren in het bevolkingsonderzoek.”

MEER INFO HIER

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone