Geven we onze kinderen te veel geneesmiddelen? - VivaGezond

Geven we onze kinderen te veel geneesmiddelen?

Een geneesmiddel geven aan een kind is geen triviale handeling. Om diverse redenen kan het min of meer ernstige consequenties hebben, terwijl het eigenlijk bedoeld is om te genezen. Vooral bij kinderen jonger dan een jaar is voorzichtigheid geboden.

Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceerde de nieuwe informatiecampagne “Geneesmiddelen en kinderen: opgelet, een geneesmiddel is geen snoepje!”

In België worden jaarlijks zo’n 6,6 miljoen geneesmiddelenverpakkingen bestemd voor kinderen verkocht. In totaal krijgen kinderen zo 107 miljoen pillen, druppels en vaccins te verwerken.

Een kind is echter geen miniatuurvolwassene en reageert niet op dezelfde manier op geneesmiddelen als een volwassene. Het risico op overdosering of vergiftiging is reëel wanneer geneesmiddelen worden ingenomen zonder het voorschrift van de arts of de raad van de apotheker te respecteren.

In 2011 kreeg het Antigifcentrum 20.000 oproepen voor dit type problemen. Het is daarom erg belangrijk voorzichtig te zijn bij het toedienen van een geneesmiddel aan een kind, ongeacht of het om een geneesmiddel op voorschrift of een vrij verkrijgbaar geneesmiddel gaat.

In de praktijk van huisartsen en kinderartsen, in apotheken en in de consultatiebureaus van Kind en Gezin en het ONE liggen drie brochures ter beschikking waarin uitgelegd wordt wanneer en hoe men een geneesmiddel moet geven aan een kind met koorts, een verkoudheid of oprispingen.

Ouders die nog bijkomende informatie willen, kunnen tevens terecht op de website www.geneesmiddelenenkinderen.be

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone