Glucose versus fructose: nieuwe gegevens - VivaGezond

Glucose versus fructose: nieuwe gegevens

This post is also available in: Frans

Uit een dierenstudie blijkt dat niet alleen de hoeveelheid suiker die je consumeert (en dus de calorieën), een invloed heeft op je gezondheid. Het gaat ook om het soort suiker.

In de studie kregen ratten 8 weken lang, naast hun normale vaste voeding, een vloeibare oplossing met 20% glucose of fructose. Bij de mens zou dat neerkomen op een overbelasting van suiker gedurende zo’n 6 jaar. De studie had als doel de effecten van de twee soorten suikers op het metabole en vasculaire vlak te evalueren. De ratten werden vergeleken met een controlegroep die alleen een wateroplossing zonder suiker kreeg.

De onderzoekers berichten dat de twee groepen ratten die suikers kregen natuurlijk meer calorieën consumeerden dan de controlegroep, maar niet op dezelfde manier. De totale hoeveelheid calorieën was hoger bij de glucose- dan bij de fructosegroep. Maar ondanks dit verschil in calorieën was het toch de fructosegroep bij wie op het eind een significante stijging van het lichaamsgewicht werd vastgesteld.

Deze hogere gewichtstoename in de fructosegroep ging gepaard met een groter aantal markers voor vasculaire en hepatische afwijkingen of beschadigingen dan in de glucosegroep. Het ging met name om een stijging van de triglyceriden, een verhoging van het gewicht van de lever, een vermindering van de hepatische vetverbranding (wat kan bijdragen tot leversteatose), en een minder goede relaxatie van de aorta, wat een invloed kan hebben op de bloeddruk.

Over het algemeen wijzen deze resultaten erop dat bij drankjes waar suiker is aan toegevoegd niet alleen de hogere hoeveelheid calorieën die je consumeert op lange termijn risico’s oplevert voor de gezondheid, maar dat ook het soort suiker een rol speelt. We wijzen er nog op dat de voedselindustrie niet glucose, maar vooral fructose gebruikt (in de vorm van een glucose- en fructosemengsel, dat ze de foute naam ‘isoglucose’ geven). De reden daarvoor is dat fructose zoeter en goedkoper is.

Met deze gegevens kun je twee kanten op. Je kunt zeggen dat het hier om ratten gaat en dat dierenmodellen niet altijd te transponeren zijn naar de mens. Of je kunt uitgaan van het voorzorgsprincipe en beslissen om het zachtjes aan te doen met dranken die met suiker zijn verrijkt.

 

Naar G Sangüesa et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016 Dec 6.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone