"Goed omringd?!" Een project van Kom op tegen Kanker en LUS vzw - VivaGezond

“Goed omringd?!” Een project van Kom op tegen Kanker en LUS vzw

We zoeken vrijwilligers die samen met een 65-plusser, die kanker heeft, of mantelzorger is voor iemand met kanker, op zoek gaan naar de beste manier om zijn/haar sociaal netwerk te versterken of uit te bouwen. 

Kwetsbare ouderen met kanker en hun eventuele mantelzorger(s) lopen een hoger risico om zich eenzaam te voelen. Hun persoonlijk netwerk is vaak verzwakt, bijvoorbeeld doordat ze minder mobiel zijn of aan meerdere ziekten tegelijk lijden.

Het project gaat door in de provincies Antwerpen (meer bepaald: groot Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Wuustwezel, Kalmthout, Essen) en de provincie Vlaams-Brabant (zonder Brussel). Uiteraard worden er ondersteuning en opleidingen voorzien.

Op vrijdag 16 september kan u een opleiding hiervoor bijwonen in Mechelen. 

Indien u interesse heeft voor dit vrijwilligerswerk, geef dan snel een seintje. We bezorgen u dan graag meer informatie.

Contact: Saar Van Gils 02/227.69.58 – saar.vangils@komoptegenkanker.beWaarom dit project? 
Het project ‘Goed omringd?!’ gaat ervan uit dat iedereen recht heeft op een achterban van familie, vrienden, kennissen en/of mensen uit de buurt. Zeker op momenten waar mensen door een moeilijke periode gaan, kunnen zij het verschil maken. Door te luisteren, een handje toe te steken, door mee te zoeken naar oplossingen, maar ook door plezier te delen, samen iets te doen, er gewoon te zijn.
Bij sommige mensen is dit een evidentie, bij anderen echter niet.
‘Goed Omringd?!’ wil hier verandering in brengen en wil mensen ondersteunen in het leggen, versterken, opbouwen en/of uitbreiden van contacten. Want een persoonlijk netwerk, versterkt mensen. 

Hoe gaat dit concreet in zijn werk? 
Wanneer mensen vanaf 65 jaar en/of de directe betrokkenen interesse hebben in dit project wordt een eenmalig kennismakingsgesprek gepland om uit te maken of dit project een meerwaarde kan bieden op de vragen en verwachtingen. Als dat zo is, wordt van start gegaan met het in kaart brengen van het bestaand netwerk rond de persoon.
Van daaruit kunnen verschillende sporen bewandeld worden.

  • Soms is een korte interventie voldoende om de kracht van het bestaande netwerk te activeren. 
  • Meestal is er echter meer nodig en start een proces op door rond de persoon een groep te maken van mensen die bereid zijn om geregeld samen te komen en te horen hoe het gaat, samen te zoeken naar oplossingen en in actie te treden. Deze groepsprocessen worden ondersteund door een facilitator. 
  • Tenslotte kan het in een aantal situaties nodig zijn om het netwerk van iemand uit te breiden door contacten te leggen met mensen in de buurt, mensen met dezelfde interesses, … 

Om dit project te kunnen doen slagen, zijn Kom op tegen Kanker en LUS vzw op zoek naar:

  • (Kennismakers voor eenmalige verkennende gesprekken bij mensen thuis die interesse hebben in het project. -> hiervoor hebben we reeds voldoende kandidaten) 
  • Facilitators om rond mensen een groep te vormen en die op langere termijn mee te ondersteunen.

Functieomschrijving FACILITATOR

WAT?
Wanneer mensen met kanker aangeven dat ze zich onvoldoende omringd voelen door familie, vrienden, kennissen kan één van de acties erin bestaan om rond die persoon een groep te vormen van mensen die betrokken willen zijn. Dat kunnen vrienden van vroeger, familie, buren, … zijn. De bedoeling van zo’n groep is in de eerste plaats om de persoon te laten ervaren dat hij/zij er niet alleen voor staat. Een netwerkgroep spreekt daarom geregeld af om samen te komen en te luisteren naar hoe het gaat, samen te zoeken naar oplossingen, iets samen te doen enz. zonder dat de persoon met kanker de controle of regie verliest.

Zo’n netwerkgroep heeft, zeker in het begin, nood aan iemand die hierbij wat ondersteuning biedt:

  • iemand die mee op zoek gaat naar wie uit het netwerk van de centrale persoon mee betrokken wil zijn;
  • iemand die indien nodig de mensen uitnodigt en ook praktisch een aantal zaken regelt ( gemeenschappelijke datum vinden, een locatie regelen, wat de persoon met kanker nodig heeft om zich comfortabel te voelen tijdens de samenkomst, …);
  • iemand die het groepsgesprek in goede banen leidt. Dit betekent niet de leiding nemen, vandaar ook de naam faciliteren: het gaat vooral om de aanwezigen aan het woord te laten, hen te laten luisteren naar elkaar en vragen te stellen zodat de groep samen tot antwoorden kan komen die belangrijk zijn voor de centrale persoon. 

NAAR WIE ZIJN WE OP ZOEK? 
We zijn op zoek naar mensen die:

Zich goed voelen in (het werken met een) groep
Mensen willen samenbrengen en verbinden om samen te denken, te zoeken en te doen * respectvol zijn voor andere waarden en normen, zonder oordeel * tempo van de groep volgen * positieve ingesteldheid * mensen kunnen geruststellen.

Groepsgesprekken kunnen voeren
Open, respectvolle houding * actief luisteren * observeren * samenvatten* vragen stellen * oog voor timing * betrekken van alle groepsleden * ‘juiste’ vragen stellen * afstand kunnen bewaren * kwalitatieve, praktische en inhoudelijke voorbereiding.

Sociaal voelend zijn
Empathie * een meerwaarde ervaren in het op langere termijn betrokken zijn op het leven van iemand en zijn direct betrokkenen * open staan om een band op te bouwen met mensen zonder in een hulpverleningsrol te schieten maar het proces van de groep kunnen laten zijn * kunnen omgaan met/ rustig blijven bij onvoorziene omstandigheden * verkregen informatie met zorg behandelen.

Zich voor een langere tijd willen engageren
Na een intensiever opstart (met ondersteuning van LUS vzw) komt men gemiddeld acht keer anderhalf uur per jaar samen met de groep. Daarnaast zijn er nog momenten van voorbereiding en opvolging te voorzien.

In regio Antwerpen of Vlaams-Brabant aan de slag willen
Zich vlot kunnen verplaatsen met eigen of openbaar vervoer.

Uiteraard staat u er in het faciliteren van zo’n netwerkgroep niet alleen voor. U kan rekenen op ondersteuning van Kom op tegen Kanker en LUS vzw. Wij voorzien opleidingen, methodieken om mee aan de slag te gaan, een luisterend oor, intervisiemomenten, kortom ondersteuning op maat.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone