Griep: moeten we ons laten vaccineren? - VivaGezond

Griep: moeten we ons laten vaccineren?

Oudere mensen en patiënten die verzwakt zijn door een chronische ziekte doen er goed aan om zich vanaf eind september te laten vaccineren tegen griep. Het griepvaccin beschermt hen immers tegen ernstige complicaties. Een onderwerp dat ieder jaar in de herfst weer ter sprake komt, en terecht. De virale infectie blijft immers nog te veel slachtoffers maken, vooral in kwetsbare groepen zoals jonge kinderen en bejaarden.

Het enige efficiënte wapen is het vaccin. Dat moet ieder jaar worden herhaald omdat de inhoud jaarlijks wordt aangepast aan de veranderingen van de virale stammen.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw huisarts…

Welbekende symptomen

Griep is een besmettelijke ziekte die wordt overgedragen via de luchtwegen. Dat gebeurt via de druppeltjes die worden verspreid als de patiënt niest, maar ook via het contact met besmette handen of voorwerpen.

Vooral in het openbaar vervoer, scholen, zorginstellingen of overnachtingsinfrastructuren bestaat er een grote kans om besmet te geraken. De meest voorkomende symptomen zijn keelpijn, hoesten, hoge koorts, spier- en gewrichtspijn, rillingen en hoofdpijn.

De behandeling is een combinatie van rust, voldoende hydratatie, koortswerende middelen (zoals paracetamol of ibuprofen), eventueel hoestremmers en antivirale middelen, en uiteraard goede hygiënemaatregelen om te voorkomen dat nog anderen worden besmet.

Griep geneest gewoonlijk binnen een week, maar de vermoeidheid kan langer aanhouden. Complicaties (met hospitalisatie) zijn frequent bij verzwakte en/of oudere patiënten en kunnen soms dodelijk zijn. Het gebruik van antibiotica heeft enkel zin bij bacteriële superinfecties.

Waarom vaccineren?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt 5 tot 15% van de bevolking besmet tijdens de jaarlijkse griepepidemies. De intensiteit en de duur van de epidemie, evenals de getroffen populatie, veranderen van jaar tot jaar.

Hoewel ze moeilijk te evalueren zijn, zouden deze jaarlijkse epidemies volgens de ramingen drie tot vijf miljoen mensen ernstig ziek maken en wereldwijd tussen de 250.000 en 500.000 dodelijke slachtoffers per jaar eisen. In de geïndustrialiseerde landen zijn het vooral 65-plussers die aan griep overlijden.

Over de efficiëntie van de vaccinatie bestaat geen twijfel: als ze al niet volledig beschermt, dan verlaagt ze toch minstens de intensiteit van de griep én de financiële kosten van de behandeling van haar complicaties.

Wie moet zich laten vaccineren?

Mensen ouder dan 65 jaar en dragers van chronische ziektes (diabetes, astma, bronchopneumopathie, hartproblemen, met immuundeficiëntie…) zijn het meest vatbaar voor de complicaties van griep.

Ook mensen die griep zouden kunnen overdragen op de risicopersonen voor complicaties, doen er goed aan om zich te laten vaccineren: het personeel van de gezondheidssector en mensen die samenwonen met risicopersonen of kinderen jonger dan zes maanden.

Daarnaast is vaccinatie ook aanbevolen voor iedereen van 50 tot en met 64 jaar. Onder de leeftijd van zes maanden is het vaccin niet efficiënt. De enige manier om baby’s maximaal te beschermen, is vaccinatie van de personen in hun omgeving.

Waarom wordt aanbevolen om zich jaarlijks te laten vaccineren?

De hoeveelheid antistoffen na de vaccinatie neemt met de loop der tijd af. Op een bepaald moment zitten er te veel residuele antistoffen in het bloed om een adequate bescherming te bieden.

Bovendien ondergaat het griepvirus regelmatig kleine genetische mutaties. Een injectie die werd toegediend bij eerdere infecties of de vaccinatie van het voorgaande jaar, beschermt dus niet noodzakelijk tegen nieuwe griepvirussen. Omdat het virus muteert, moet het vaccin ieder jaar worden aangepast aan de meest recente vormen.

Beperkte bijwerkingen

Pijn op de plaats van de injectie, matige koorts, hoofdpijn, voorbijgaande vermoeidheid… De bijwerkingen van het vaccin blijven doorgaans zeer gering.

Is het griepvaccin efficiënt?

De bescherming tegen de ernstigste complicaties en tegen de griep zelf hangt af van de immuniteit die we ontwikkelen en van het feit of het vaccin is afgestemd op de circulerende stammen.

“De intensiteit van de respons op het vaccin hangt af van de immuunrespons van de patiënt. Die kunnen we als arts niet controleren”, zegt dr. Van Laethem. “Ook de manier waarop het vaccin wordt toegediend kan verschillende immuunreacties veroorzaken”.

De vraag of de vaccins efficiënt zijn is een complexe vraag. Jaarlijks vaccineren wordt verantwoord door het feit dat de virussen die circuleren van jaar tot jaar veranderen. Toch is de bescherming lang niet perfect. De efficiëntie voor het voorkomen van de griepsymptomen zou 70 tot 90% bedragen bij jongere patiënten, maar neemt af bij oudere of verzwakte patiënten.

Waarom zijn oudere personen meer vatbaar?

Met de leeftijd verzwakt de immuniteit, vooral als de persoon aan een chronische aandoening lijdt. De efficiëntie van griepvaccinatie bij de oudere populatie bedraagt 50-60%, tegenover 70-90% bij jongere volwassenen (65 jaar).

Om die immuniteitsdaling tegen te gaan, beschikken we over verschillende technieken. Injecties in de lederhuid (en niet in de spier) wekken bijvoorbeeld een betere vaccinale respons op.

Intradermale injectie van het vaccin levert een betere vaccinale respons op.

Griepvaccinatie kan het leven redden van risicopersonen, de symptomen verlichten en complicaties vermijden, ziekteverlof vermijden of verkorten en de overdracht van de virussen op mensen uit de omgeving, onder wie zuigelingen en ouderen, verminderen.

“Meer algemeen streven we met griepvaccinatie een dubbel doel na: enerzijds de kwetsbare personen beschermen (individueel voordeel) en anderzijds de verspreiding van het virus in risicopopulaties beperken (collectief voordeel). Toch laten nog veel te weinig mensen zich vaccineren”, zegt dr. Van Laethem.

Behoort u tot een risicopopulatie? Zijn er in uw omgeving jonge kinderen, oudere personen… en bent u nog niet gevaccineerd? Maak dan snel een afspraak met uw arts, want vaccineren is belangrijk!

Wist u dit?

Het vaccin biedt pas bescherming na 10 tot 15 dagen.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone