Het co-enzym Q10, de bondgenoot van ons hart - VivaGezond

Het co-enzym Q10, de bondgenoot van ons hart

This post is also available in: Frans

Het co-enzym Q10, ook wel bekend als CoQ10 of ubiquinone, maakt deel uit van de substanties die noodzakelijk zijn bij de productie van energie in al onze cellen. Momenteel zijn er steeds meer studies die lijken aan te geven dat het nog veel meer positieve effecten heeft op onze gezondheid, en meer bepaald op de gezondheid van ons hart.

Het co-enzym Q10 is een natuurlijk bestanddeel dat voornamelijk wordt aangemaakt in onze lever en terug te vinden is in alle cellen van ons lichaam. Vandaar ook zijn andere benaming, ubiquinone, wat afgeleid is van het woord ‘omnipresent’. Dit enzym is goed bekend voor zijn antioxidante effecten, vermits het in staat is andere antioxidanten (zoals de vitamines C en E, de carotenoïden, enz.) te regenereren, wanneer deze ons hebben beschermd tegen aanvallen van vrije radicalen. Dit zijn zogenaamd ‘oxidatieve’ moleculen die de vernietiging en de veroudering van onze organen versnellen.

Wat zijn de belangrijkste bronnen van CoQ10?

Het co-enzym Q10 is een structuur van het ‘vitaminetype’ en wordt ons aangeleverd zowel via onze voeding als via eigen lichaamsproductie. Orgaanvlees, rundvlees, sardines, makreel, pindanoten, sojaolie, fruit rijk aan olie (noten) en groene groenten zijn belangrijke bronnen. Het is niettemin belangrijk aan te stippen dat er verschillen bestaan. Sardines bevatten bijvoorbeeld dubbel zoveel CoQ10 dan rundvlees. Een regelmatige en evenwichtige voeding levert gemiddeld tussen 5 en 10mg CoQ10 per dag op.

Hoe komt het dat we soms te weinig van het co-enzym Q10 hebben?

Meerdere redenen kunnen aan de basis liggen van een vermindering van CoQ10 in onze lichaamsweefsels: veroudering (met het ouder worden, maken we zelf minder van het co-enzym aan: de concentratie in hart-, nier- en hepatische weefsels bereikt een maximum op 20-jarige leeftijd om daarna te verminderen tot 25% op de leeftijd van 50 jaar), de inname van bepaalde geneesmiddelen (bepaalde tricyclische antidepressiva, antipsychotica, middelen tegen hypertensie en hypocholesterolemie statines) en bepaalde ziektes [cardiopathie, aandoeningen van de hartspier zoals hartinsufficiëntie (hoge NT-ProBNP-gehaltes)]. In deze gevallen kan de suppletie van CoQ10 nuttig zijn.

Organen die het meest energie nodig hebben – zoals het hart, de longen en de lever – zijn de belangrijkste verbruikers van CoQ10, een enzym dat door geen enkele andere substantie kan worden vervangen.

Onze energetische centrale

CoQ10 speelt een sleutelrol bij de energieproductie van onze mitochondriën, die kleine energiefabriekjes die zich in al onze cellen bevinden. Het is in deze kleine organellen binnen onze cellen, waar onze energie voortdurend wordt aangemaakt (in de vorm van ATP). CoQ10 is dan ook erg belangrijk voor het functioneren van de spieren (die veel ATP verbruiken) en meer bepaald voor de hartspier, die voortdurend in beweging is.

Het co-enzym Q10 is de sleutel van het biochemisch proces van de mitochondriën (in het centrum van de uitwisseling in elk van onze cellen), die 95% van de celenergie produceren.

Wat gebeurt er bij een tekort aan het co-enzym Q1O?

Een van de best bekende indicaties van het co-enzym Q10 is de rol ervan bij de omgang met hartinsufficiëntie. Studies toonden aan dat mensen met een hartprobleem minder CoQ10 hadden in de cellen van de hartspier. Bij mensen met hartinsufficiëntie en hypertensie leidde de inname van CoQ10 tot een verbetering van hun toestand.

Het co-enzym Q10 of CoQ10 is essentiëel voor de cardiale en vasculaire gezondheid.

Hartinsufficiëntie is een zeer ingrijpende aandoening. Het ontstaat wanneer het hart niet langer op een normaal volume bloed kan pompen. Hierdoor kan er een ophoping van vocht (oedeem) ontstaan in andere delen van het lichaam zoals de longen of de benen. Naast deze symptomen, kan een bloedmerker (NT-ProBNP) uw arts helpen om hartinsufficiëntie op te sporen.

Noodzakelijke bondgenoot van de statines

Statines worden vaak voorgeschreven bij de behandeling van hypercholesterolemie (verhoogd gehalte aan cholesterol in het bloed). Door de synthese van cholesterol te verminderen, blokken deze geneesmiddelen ook de producties af van het co-enzym Q10.  Dat veroorzaakt ongewenste neveneffecten, bijvoorbeeld spiervermoeidheid of zeer pijnlijke krampen, die op hun beurt kunnen leiden tot het stopzetten van de behandeling. De toediening van het co-enzym Q10 vermindert op significante wijze spiervermoeidheid en spierkrampen bij personen die gevoelig zijn voor dit neveneffect.

Een aanvulling met het co-enzym Q10 kan verstandig blijken als aanvulling bij de inname van bepaalde geneesmiddelen die ingenomen worden tegen een te hoge cholesterol. Uw arts of uw apotheker kan u raad geven bij de keuze van een geschikt supplement.

Een beetje chemie om de weg te vinden!

Het co-enzym Q10 staat ook bekend onder de benaming ‘ubiquinone’. Ubiquinol is het afgeleide product van ubiquinone, dat op een natuurlijke wijze ontstaat dankzij een enzym in het lichaam en dat eveneens erg actief is.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone