Hoe wordt diabetes gediagnosticeerd? - VivaGezond

Hoe wordt diabetes gediagnosticeerd?

Een patiënt heeft diabetes als het suikergehalte in zijn bloed herhaaldelijk te hoog is. Als de waarden de limiet benaderen, is een bijkomende test mogelijk. Dan wordt het suikergehalte in het bloed meermaals gemeten binnen twee uur na de inname van een aanzienlijke hoeveelheid suiker.

Moet ik bang zijn voor diabetes?

Diabetes is een ernstige ziekte die, als ze onvoldoende behandeld wordt, tal van complicaties veroorzaakt. Sommige daarvan zijn gewoonlijk hinderlijk, andere kunnen dodelijk zijn. Als diabetes daarentegen goed wordt behandeld, zijn de complicaties miniem. Het antwoord is dus nee, zolang de patiënt de behandeling goed volgt en zijn levensstijl aanpast.

Wie zou moeten nagaan of hij geen diabetes heeft?

Diabetes kan jarenlang onopgemerkt blijven. Daarom wordt aanbevolen om een screening uit te voeren bij:

  • mensen ouder dan 45 jaar;
  • mensen met overgewicht of obesitas, vooral als ze een grote buikomtrek hebben;
  • mensen met antecedenten van diabetes in de naaste familie;
  • mensen met een hoog cardiovasculair risico, omdat ze roken of kampen met een te hoge cholesterol of een te hoge bloeddruk;
  • mensen met antecedenten van zwangerschapsdiabetes;
  • en uiteraard mensen die al eens een hart- of herseninfarct (CVA) hebben gehad.

Deze screening gebeurt met een eenvoudige bloedafname.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone