Ik zeg ja tegen orgaandonatie - VivaGezond

Ik zeg ja tegen orgaandonatie

This post is also available in: Frans

De 10e editie van de campagne van Beldonor wil dit jaar de jongeren sensibiliseren voor orgaandonatie. Na tien jaar campagne is het aantal personen dat zich expliciet heeft opgegeven als orgaandonor gestegen van meer dan 33.003 in 2005 tot 221.384 vandaag, volgens de cijfers van FOD Volksgezondheid. Desondanks wachtten er in september 2015 nog 1.276 mensen op een orgaantransplantatie.


“De huidige campagne richt zich op de jongeren om hen te laten nadenken over dit onderwerp en het vervolgens thuis bespreekbaar te maken. Dit is een gelegenheid om er thuis over te praten en het onderwerp minder dramatisch te maken. Maar vooral om te weten hoe anderen erover denken”
, aldus de coördinatrice van Beldonor, Isabelle Sénépart.

In België wordt elke persoon die tijdens zijn leven zich niet verzet tegen orgaandonatie verondersteld automatisch akkoord te gaan met het verwijderen van de organen na zijn dood. Familieleden in de eerste graad en de partner kunnen zich hiertegen echter verzetten als er geen uitdrukkelijke verklaring werd opgemaakt.

Deskundige in orgaandonatie bij FOD Volksgezondheid, Luc Colenbie, benadrukt het belang van te blijven informeren: “De finale beslissing ligt bij de familie als men zich niet actief heeft laten registreren. Vandaag weigert gemiddeld 12% van de families orgaandonatie van hun pas overleden familielid. En ondanks de stijging van het aantal verklaringen voor orgaandonatie, stijgen de wachtlijsten voor een aanvraag tot transplantatie.”

Meer info? 

  • www.beldonor.be – 32 (0)2 524.97.97: een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, met als doel het publiek te sensibiliseren voor orgaandonatie.
  • www.transplantations.org: stelt complete en actuele informatie over transplantatie ter beschikking van het publiek (algemene informatie, ontdekkingen, risico’s, etc.)
Uit de actua van “De Patiëntenkrant” Nr. 26
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone