Ja, ik word orgaandonor! - VivaGezond

Ja, ik word orgaandonor!

Voor heel wat patiënten die lijden aan ongeneeslijke, chronische aandoeningen is orgaantransplantatie vaak de laatste hoop. Een hart, lever of nier kan een leven redden. Helaas is de vraag naar organen nog steeds groter dan het aanbod. Orgaandonatie gaat ons allemaal aan, maar zijn we wel goed geïnformeerd?

Volgens de Belgische wet is het wegnemen van organen en weefsels na de dood toegestaan bij alle Belgische burgers, op voorwaarde dat de overledene daar bij leven geen verzet heeft tegen aangetekend. Werden er vooraf geen afspraken gemaakt, dan moet de naaste familie (ouders, partners, kinderen) ermee akkoord gaan. Kortom: de wil van de donor moet worden gerespecteerd, maar als er geen duidelijk akkoord bestaat is het de familie die beslist.

Hoe wordt u orgaandonor?

Sommige organen die snel regenereren, kunnen al worden weggenomen als de patiënt nog in leven is. Daarvoor is echter de toestemming van de donor vereist als hij minstens 15 jaar oud is, maar ook die van zijn echtgenoot of samenwonende partner, of die van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger als de donor nog minderjarig is.

Ook na de dood kunnen nog organen worden weggenomen. Dat is echter niet toegestaan als de overledene bij leven uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij dat niet wil of als een familielid zich ertegen verzet. Wie geen organen wil afstaan, moet daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Zwijgen is toestemmen in dit verband.

Orgaandonatie na de dood is gratis (in tegenstelling momenteel tot orgaandonatie bij leven), anoniem en wordt uitgevoerd met respect voor het lichaam van de overledene.

Welke organen kunnen worden weggenomen?

Organen die in aanmerking komen voor transplantatie zijn het hart, de longen, de lever, de nieren, de pancreas, de eilandjes van Langerhans (cellen uit de pancreas) en de dunne darm. Daarnaast kunnen ook de volgende weefsels worden afgestaan: hoornvlies, kootjes, beenderen, hartkleppen, bloedvaten, huid, beenmerg en bloed. De nieren worden het vaakst weggenomen en getransplanteerd, gevolgd door de longen, het hart, de pancreas en de dunne darm.

In welke omstandigheden kunnen de organen van een overledene worden weggenomen?

De organen van een overledene kunnen worden weggenomen wanneer hij enerzijds is overleden in het ziekenhuis en hersendood is verklaard, en anderzijds kunstmatig wordt beademd en zijn bloedsomloop nog goed functioneert. In werkelijkheid voldoen slechts 2 van de 100 overledenen aan deze criteria.

De ontvanger van het orgaan wordt gekozen op basis van welbepaalde medische criteria zoals de compatibiliteit van de organen, de bloedgroep, enz. Ook andere fundamentele criteria worden in aanmerking genomen, bijvoorbeeld de tijd dat de patiënt al op de wachtlijst staat, de hoogdringendheid en de geografische nabijheid.

Meer informatie?

  • www.beldonor.be: + 32(0)2 524.97.97: deze website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wil het publiek sensibiliseren over orgaandonatie.
  • www.transplantations.org: biedt het publiek volledige en actuele informatie over transplantatie (algemeenheden, ontdekkingen, risico’s, enz.)
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone