Het gevaar van jongeren en alcohol - VivaGezond

Het gevaar van jongeren en alcohol

Alcoholgebruik in het studentenmilieu is een realiteit die we niet mogen negeren. Het is geen recent verschijnsel, maar wat tegenwoordig zeer verontrustend is, is de toename van binge drinking: voor de kick drinken jongeren snel, heel snel, meerdere ad fundums. En ook als de binge drinker niet in een coma geraakt als gevolg van een alcoholvergiftiging, zijn de gezondheidsrisico’s aanzienlijk, zoals blijkt uit verschillende recente studies.

Het maakt niet uit hoeveel ik drink, als ik maar dronken word

‘Binge drinking’ is een snelle en massale inname van alcohol. Het komt erop neer een zo groot mogelijke hoeveelheid alcohol te drinken in een zo kort mogelijke tijd. ‘Binge drinking’ is welbekend bij studenten en zoals gebleken is uit een aantal Europese studies is het de laatste jaren algemeen in gebruik geraakt. Deze praktijk bestaat uit een afwisseling van momenten van massale en excessieve alcoholintoxicatie met kortere of langere periodes van afkicken en onthouding, tot het volgende drinkgelag.

Het probleem van alcoholmisbruik bij studenten is niet zomaar een scoop… Van de leeftijdsgroep tussen 16 en 21 jaar heeft ongeveer 30 tot 40 procent ermee te maken. Ze hebben de gewoonte zeer snel 5 tot 6 dosissen alcohol te consumeren. En aan de universiteit zou dit een nog frequentere praktijk zijn…

Ook meisjes…

Een eerstejaarsbachelor die aan ‘binge drinking’ doet, zou gemiddeld tot 40 alcoholdoses per week consumeren, wat overeenkomt met tien glazen per avond. Het gaat om jongeren die twee tot drie keer per week overdadig drinken, zegt Pierre Maurage, psycholoog en onderzoeker aan de UCL en bij het FWO.

Het fenomeen heeft altijd al bestaan in studentenkringen, maar men stelt nu vast dat deze drinkgelagen recentelijk een systematisch karakter gekregen hebben. “Objectief ziet men het als mensen die overdadig consumeren, maar met het doel zo snel mogelijk dronken te geraken. Ik denk dat vroeger bij studenten ook al de behoefte bestond om te drinken, echter niet om zo snel mogelijk en zeer uitgesproken dronken te worden”.

Een ander, wellicht nog onrustwekkender, aspect is het feit dat ‘binge drinking’ nu ook nieuwe groepen bereikt, zoals meisjes. In de jaren 80 en 90 bleven zij gespaard van dit fenomeen en dronken ze aanzienlijk minder dan jongens, maar nu lijkt de tendens te keren. En men ziet het fenomeen ook uitbreiden naar steeds jongere personen. Dat noopt ons ertoe (pre)adolescenten uitdrukkelijk te wijzen op de gevaren en risico’s van alcoholgebruik. De onderzoeker van de UCL benadrukt dan ook dat op de leeftijd van 12 tot 15 jaar de gevolgen voor de hersenen nefaster zijn en de uitwerking van ‘binge drinking’ nog duidelijker. Jonge hersenen zijn kwetsbaarder door alcoholgebruik en dronkenschap dan volwassen hersenen, want zij komen pas tot volle rijpheid op de leeftijd van 25-30 jaar.

 

Lees het vervolg van dit artikel hier

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone