Jongeren en internet: gedrag en risico - VivaGezond

Jongeren en internet: gedrag en risico

This post is also available in: Frans

Internet is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Dat is uiteraard een goede zaak aangezien het enorme mogelijkheden biedt op gebied van sociale contacten en een bijna onuitputtelijke bron van informatie voor school, hobby, studie en werk vertegenwoordigt. 

Internet kan echter ook een belangrijke sociale druk betekenen. Om er echt bij te horen moet men immers online aanwezig zijn. De meeste jongeren gaan op een gezonde manier om met deze druk. Soms wordt het echter moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de on- en offline wereld en weerstand te bieden aan de risico’s die verbonden zijn aan (overmatig of onaangepast) internetgebruik.

Een gesprek met Heidi Vandebosch (departement communicatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen) en Huub Boonen (klinisch psycholoog, CAD Limburg), gespecialiseerd in respectievelijk cyberpesten en compulsief internetgebruik (of internetverslaving).

Steeds jonger beginnen

Uit een grote Europese studie over internetgebruik bij jongeren en de ervaring van hun ouders hieromtrent, blijkt dat jongeren al op zeer jonge leeftijd online gaan en dat die leeftijd nog verder afneemt. In Vlaanderen is de gemiddelde leeftijd van de beginnende internetgebruiker negen jaar.

Internetgebruik bij jongeren evolueert in functie van leeftijd en specifieke nood.

Heidi Vandebosch: “Jonge kinderen zullen voornamelijk surfen naar websites om spelletjes te spelen. Samen met filmpjes is dit voor hen vaak de eerste introductie in de internetwereld. In de lagere school wordt het internet daarnaast ook gebruikt voor schoolgerelateerde zaken, zoals het opzoeken van informatie. Vanaf de middelbare school worden sociale contacten erg belangrijk. 12- tot 15-jarigen beschouwen internet als een middel om in contact te blijven met vrienden, die een centrale plaats in hun leven innemen. Tegelijkertijd biedt internet hen ook de mogelijkheid om zich aan anderen te presenteren op een coole manier. Vanaf 16 jaar tenslotte wordt de blik op de wereld ruimer en krijgen jongeren meer interesse in nieuwssites.”

Internetvaardigheden nemen toe naarmate de frequentie van gebruik toeneemt. Jonge kinderen weten bijvoorbeeld wel hoe ze een profiel moeten aanmaken op een sociale netwerksite, maar niet hoe ze dit moeten beveiligen om hun privacy te beschermen. Jongens zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in gamen terwijl meisjes meer tijd besteden aan het onderhouden van sociale contacten.

Niet zonder risico

Internetgebruik brengt ook een aantal risico’s met zich mee voor de jonge gebruiker. Vooreerst zijn er inhoudelijke risico’s waarbij men ongewenst in contact komt met racistische websites of pornografische beelden. Daarnaast spreekt men van contactrisico waarbij bijvoorbeeld een pedofiel online op zoek gaat naar kwetsbare jongeren. Gedragsrisico betekent dat jongeren zelf een actieve rol spelen bij het ontstaan van het risico. Dit zien we bijvoorbeeld bij cyberpesten of het promoten van een bepaalde (ongezonde) levensstijl (pro-anorexia-websites).

Sommige van deze risico’s kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn of de geestelijke gezondheid. Terwijl contact met seksueel getinte beelden meestal niet zoveel invloed heeft op de jongere, blijken cyberpesten en internetverslaving een veel grotere impact te hebben.

Lees het vervolg van dit artikel hier

Johan De Neve, op basis van een gesprek met
Heidi Vandebosch (Universiteit Antwerpen) en
Huub Boonen (CAD Limburg)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone