Kent u de "sex-blues"? - VivaGezond

Kent u de “sex-blues”?

This post is also available in: Frans

Na het bedrijven van de liefde overvalt veel vrouwen een gevoel van triestheid, angst, soms zelfs agressie. Dit onbehaaglijk gevoel dat opduikt na seksueel contact of na een orgasme is een symptoom van postcoïtale dysforie (tegenovergestelde van euforie).

Het is een fenomeen dat vaak voorkomt zoals blijkt uit een Australische studie gepubliceerd in het blad Sexual Medicine. Postcoïtale dysforie kan zich op verschillende manieren uiten en variëren van vrouw tot vrouw. Sommigen kunnen erg triest of melancholisch zijn en zonder reden in tranen uitbarsten, terwijl anderen hun onbehaaglijk gevoel uiten door geweld en agressiviteit.

De redenen?

Een niet-onaanzienlijk deel lijkt genetisch bepaald (26 à 28%). Maar ook psychologische en affectieve factoren spelen een rol. Studies toonden met name aan dat vrouwen die slachtoffer waren van seksueel geweld tijdens hun jeugd of op volwassen leeftijd vatbaarder zijn om te lijden aan postcoïtale dysforie of neerslachtigheid.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone