Meer dan één Belg op drie geconfronteerd met vroegtijdige zaadlozing - VivaGezond

Meer dan één Belg op drie geconfronteerd met vroegtijdige zaadlozing

35% van de Belgen hebben te kampen met vroegtijdige ejaculatie en zeven op tien hadden – naar eigen normen – al eens een te korte vrijpartij. Voortijdige ejaculatie is de belangrijkste seksuele stoornis in ons land.

Vroegtijdige ejaculatie raakt 35% van de Belgen.

Dat cijfer komt uit een enquête uitgevoerd door het opiniepeilingbureau IPSOS (1). Het probleem van vroegtijdige zaadlozing wordt het vaakst aangehaald en gaat ‘geen zin’ (25% van de Belgen), erectiestoornissen (23%) of het ontbreken van ejaculatie (12%) vooraf. In 22% van de gevallen kan deze seksuele stoornis zelfs leiden tot ontrouw.

Deze stoornissen hebben een weerslag op de man. De belangrijkste nefaste impact die mannen met een vroegtijdige zaadlozing ervaren in hun leven als koppel is een verlies aan vertrouwen in zichzelf (in 75% van de gevallen). Het wordt gevolgd door het gevoel dat men zijn partner niet meer kan voldoen (in 69% van de gevallen) en door een verlies aan plezier in seks (in 65% van de gevallen).

De enquête maakt eveneens duidelijk dat drie Belgen op vier menen dat hun seksueel leven verbeterd kan worden. Bovendien meent 80% van de ondervraagden dat het belangrijk is een kwaliteitsvol seksleven te hebben.

Een meerderheid van de mannen zou trouwens graag zijn ejaculatie kunnen uitstellen (56%). En acht mannen op tien verklaren bereid te zijn een geneesmiddel te nemen als hun huisarts dat voorschrijft. Momenteel bestaat er in België geen behandeling tegen deze seksuele stoornis. Paradoxaal genoeg, en in tegenstrijd met de voorgaande gegevens, informeert slechts een kwart van de mannen die met vroegtijdige zaadlozing te kampen heeft, naar oplossingen voor het probleem.

(1) De enquête werd door IPSOS uitgevoerd in België bij 1.000 mensen representatief voor de totale bevolking en met een leeftijd tussen 18 en 70 jaar. De uitwerking van de enquête garandeert een optimale verdeling van de ondervraagden in functie van hun geslacht, leeftijd, taal, opleidingsniveau en professionele situatie.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone