Preventie van dementie: het bewijs via negen risicofactoren - VivaGezond

Preventie van dementie: het bewijs via negen risicofactoren

This post is also available in: Frans

Volgens de verslaggevers van de Lancet Commission over de preventie en de zorg in verband met dementie kan door in te grijpen in negen modificeerbare risicofactoren een derde van de dementiegevallen worden voorkomen.

De grote lijnen van dit rapport, dat vrij en gratis raadpleegbaar is op de site van de Lancet, werden gepresenteerd en besproken tijdens een speciale sessie van de Alzheimer’s Association International Conference 2017.

In totaal werden er negen factoren vastgesteld die kunnen worden aangepakt in de verschillende levensfasen en als deze worden gecorrigeerd, kan dat het risico op dementie met ongeveer een derde verminderen.

Zo zou het opleidingsniveau verhogen in het begin van het leven en halverwege het leven hypertensie en obesitas tegengaan en eventueel gehoorverlies compenseren, het risico met ongeveer 20% kunnen verlagen.

In een latere levensfase zou stoppen met rokenbehandeling van depressiemeer beweginghet aanhalen van sociale banden en behandeling van diabetes de incidentie van dementie nog met 15% kunnen verlagen.

Zoals Lon Schneider, een van de commissieleden, benadrukte, is er altijd veel aandacht gegaan naar de ontwikkeling van geneesmiddelen om vormen van dementie, meer bepaald de ziekte van Alzheimer, te voorkomen, waardoor de vooruitgang op het vlak van preventie op de achtergrond raakte. De geïdentificeerde factoren aanpakken, heeft een effect op het risico op dementie dat potentieel veel groter is dan wat we mogen verwachten van de geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn of in de ontwikkelingsfase zitten.

Naar de mededelingen van K Ritchie en G Livingston, AAIC 2017 en het artikel Dementia prevention, intervention, and care. Lancet. 2017 Jul 19. [Epub ahead of print]

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone