Reanimeren doe je zo... - VivaGezond

Reanimeren doe je zo…

This post is also available in: Frans

Hartmassages/borstcompressies

Zet u zo dat uw schouders loodrecht op de borst van het slachtoffer staan. Druk met uw armen gestrekt verticaal het borstbeen 4 tot 5cm in.

Bij elke stoot laat u de borst van het slachtoffer terugkeren naar de beginpositie zodat het bloed terug naar het hart kan. Houd uw handen in positie op het borstbeen.

De duur van de borstcompressie moet gelijk zijn aan de duur van de loslating van de druk op de borst.

Voer 30 borstcompressies uit met een frequentie van 100 per minuut, ongeveer 2 compressies per seconde dus.

Voer vervolgens 2 beademingen uit met de mond-op-mondtechniek.

Mond-op-mondbeademing

Kantel het hoofd van het slachtoffer weer naar achteren en til zijn/haar kin op.

Leg een hand op zijn/haar voorhoofd en knijp zijn/haar neusgaten toe met duim en wijsvinger.

Met de andere hand houdt u zijn/haar kin zo dat zijn/haar mond opengaat.

Adem normaal in, buig u naar het slachtoffer en bedek zijn/haar mond volledig met de uwe.

Blaas traag en regelmatig lucht in de mond van het slachtoffer en controleer of zijn/haar borst omhooggaat. Elke beademing duurt ongeveer 1 seconde.

Houd het hoofd van het slachtoffer naar achteren gekanteld en zijn/haar kin omhoog, kom een beetje rechtop om te controleren of zijn/haar borst weer zakt bij het uitademen.

Adem opnieuw normaal in en voer een tweede beademing uit.

Plaats uw handen weer op de juiste manier en voer 30 nieuwe borstcompressies uit.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone