Roken: gevolgen op alle niveaus - VivaGezond

Roken: gevolgen op alle niveaus

This post is also available in: Frans

Voor wie er nog mocht aan twijfelen, zetten we de lichaamszones die gevolgen kunnen ondervinden van het roken nog eens op een rijtje…

De hersenen

De kans op een cerebrovasculair accident als gevolg van het roken is recht evenredig met het sigarettenverbruik. Rokers lopen bijna twee keer zoveel risico als niet-rokers. Na het stoppen met roken, keert het risico echter weer snel terug tot een normaal niveau. Ook passief roken is schadelijk voor de hersenen.

Daarnaast zou roken ook neerslachtigheid of depressie bevorderen. Verrassend, want de meeste mensen denken dat het net neerslachtigheid is die aanzet tot roken, en niet omgekeerd…

De ogen

Sigarettenrook ligt vaak aan de basis van irritatie, bindvliesontsteking, tranende ogen, enz. Ook bij cataract en leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD) zou het roken een rol kunnen spelen.

Mond, strottenhoofd, keel en slokdarm

Kanker in de mondholte wordt bevorderd door het tabaksverbruik, ongeacht of het gaat om sigaretten, pijp, sigaren of zelfs kauwtabak. Afhankelijk van het aantal sigaretten, maken rokers twee tot zes maal meer kans om te overlijden aan de gevolgen van een mondkanker. Roken gecombineerd met tabaksverbruik verhoogt nog het risico om mond-, strottenhoofd- of slokdarmkanker te ontwikkelen.

Naast gele tanden en een verandering van de stem (aantasting van de stembanden), veroorzaakt de sigaret ook tandvleesaandoeningen. Passief roken ten slotte zou de kans op cariës verhogen bij jonge kinderen.

Het hart

Roken is verantwoordelijk voor een verhoogde bloeddruk, aangetaste aders en een sneller hartritme. De mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire ziekten is bij rokers twee keer hoger. De kans op een hartinfarct is zes keer groter bij vrouwen die roken, en drie keer groter bij mannen die roken.

Bij vrouwen verhoogt de combinatie van roken en orale contraceptie (de pil) significant de kans op cardiovasculaire en trombo-embolische ziekten (arteriële en veneuze).

De longen

90% van de longkankers wordt veroorzaakt door tabak. Net als roken is deze kanker niet langer vooral voorbehouden voor mannen. Ze wordt zelfs stilaan de meest voorkomende kanker bij vrouwen, nog vóór borstkanker. In vijf jaar tijd is haar frequentie met 20% toegenomen.

Daarnaast ligt roken aan de basis van de meeste gevallen van chronisch obstructief longlijden (COPD) en emfyseem, waarvan kortademigheid het belangrijkste symptoom is.

De pancreas

Roken wordt verantwoordelijk geacht voor 30% van de pancreaskankers. Met minder dan 5% overleving na 5 jaar hebben deze kankers een van de somberste prognoses.

De maag

Roken bevordert significant de ontwikkeling en het voortbestaan van maagzweren.

De kans op maagkanker is volgens de studies tussen 50 en 100% groter bij rokers. Vooral bij vrouwen zou dit risico groter zijn en recht evenredig met de intensiteit en de duur van het rookgedrag.

Urinestelsel

Roken zou de oorzaak zijn van de helft van de blaaskankers bij mannen en van een derde van deze kankers bij vrouwen. De kans op blaaskanker is bij rokers twee tot drie keer groter.

Dikke darm en rectum

Zware rokers (meer dan 20 sigaretten per dag) maken drie keer meer kans om een colorectale kanker en vijf keer meer kans om een rectale kanker te ontwikkelen dan mensen die nooit hebben gerookt.

Osteoporose en menopauze

Roken kan de menopauze bij vrouwen tot 5 jaar vervroegen.

Bij rokers zien we ook een vermindering van de botdensiteit die kenmerkend is voor osteoporose en onder meer femurhalsfracturen in de hand werkt.

De huid

Het is bekend dat roken de huid sneller doet verouderen, vooral in het gezicht.

Impotentie en mannelijke onvruchtbaarheid

Roken verhoogt de kans op erectiestoornissen en brengt de mannelijke vruchtbaarheid in het gedrang.

Bovendien wordt ook de libido aangetast, zowel bij mannen als bij vrouwen.

De borsten

De kans op borstkanker vóór de menopauze wordt bijna verdubbeld bij vrouwen die roken of blootgesteld zijn aan passief roken. Dit risico kan worden verhoogd als ze al rookten vóór hun 20ste, 5 jaar vóór hun eerste zwangerschap of gedurende lange tijd zwaar hebben gerookt.

Risicozwangerschap

Actief en passief roken worden geassocieerd met het langer uitblijven van zwangerschap.

Eenmaal zwanger neemt ook de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of een miskraam sterk toe. Vrouwen die roken tijdens hun zwangerschap maken meer kans om te bevallen van prematuurtjes of kinderen met een laag geboortegewicht.

Na de geboorte zou bijna 1/5 van de overlijdens als gevolg van plotse dood bij zuigelingen kunnen worden toegeschreven aan het rookgedrag van de moeder.

Baarmoeder, eierstokken

Roken verhoogt de kans op baarmoederhals- en eierstokkanker.

 

De meeste van deze risico’s keren 5 tot 10 jaar na het stoppen met roken terug tot een normaal niveau.
Het is dus nooit te laat om te stoppen!

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone