Strijden tegen seksueel geweld op vrouwen - VivaGezond

Strijden tegen seksueel geweld op vrouwen

Slachtoffer worden van seksueel geweld is een absoluut onaanvaardbare inbreuk op de fysieke integriteit van de vrouw. Teveel vrouwen in België worden door dit onrecht getroffen. De cijfers blijven onrustwekkend.

“Meer dan 1 op 10 vrouwen ouder dan 15 jaar worden in hun leven geconfronteerd met een vorm van seksueel geweld. En slachtoffers krijgen nog onvoldoende zorg en hulp.” zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De cijfers van seksueel geweld liggen onaanvaardbaar hoog. Bovendien blijkt dat maar een beperkt deel van de seksuele delicten effectief wordt aangegeven. Uit de cijfers van het Europees rapport van de FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) blijkt dat slechts 15% van de slachtoffers van seksueel geweld effectief contact opneemt met de politie. Daarnaast stapt slechts 12% naar het ziekenhuis na het meemaken van dergelijke zware feiten. Er zijn vooral nieuwe maatregelen nodig om het bewustzijn rond de strijd tegen seksueel geweld te verhogen.”

Slachtoffers moeten zo snel mogelijk professionele gespecialiseerde opvang en bijstand krijgen, van onder meer artsen, psychologen en maatschappelijke hulpverleners en – als slachtoffers dit willen – ook van politie en justitie. Op dit ogenblik bestaan er in België nauwelijks gespecialiseerde diensten die slachtoffers van seksueel geweld kunnen bijstaan. Artsen, psychologen, politie, parket, maatschappelijk of sociaal assistenten moeten de mogelijkheid krijgen om samen te werken, op één plek en 24/7.

In de ons omringende landen werden daarom specifieke centra opgericht, die meestal verbonden zijn aan een ziekenhuis. Slachtoffers krijgen er onmiddellijk gespecialiseerde psycho-sociale-medische hulp.

Meer info: www.igvm-iefh.belgium.be

Groen nummer: 0800/12.800

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone