Tips om de winter door te komen zonder zakdoeken! - VivaGezond

Tips om de winter door te komen zonder zakdoeken!

In de eerste levensjaren moet uw kind vechten tegen heel wat aanvallen. Volg onze tips om zijn of haar immuunsysteem te versterken!

Immuniteit, absoluut noodzakelijk

Het immuunsysteem is onze weerstand. En een goed georganiseerde en sterke weerstand zorgt ervoor dat we beter bestand zijn tegen de verschillende microben die deze periode sterk aanwezig zijn.

Als uw kind regelmatig infecties heeft, zal de arts de kwaliteit van zijn immuunsysteem onderzoeken. Dit kan door middel van een bloedonderzoek, waarbij vooral het gehalte aan immunoglobines wordt gemeten.

Goede levensgewoonten om winterinfecties te voorkomen!

Enkele eenvoudige tips zijn vaak voldoende om infecties bij uw kind te voorkomen. “De kiem is niets, het terrein is alles” zei Pasteur. Het is dus belangrijk te anticiperen om de virussen te overwinnen. Hierbij enkele eenvoudige tips om uw kind te beschermen tegen infecties:

  • handen wassen: voor het eten en natuurlijk na elke toiletbezoek, na het nemen van openbaar vervoer… Deze eenvoudige maatregel zou de overdracht van kiemen al met 40% kunnen verminderen;
  • oppervlakten reinigen. Virussen kunnen er immers meerdere uren, zelfs langer, op overleven. Vandaar het belang om in een epidemische periode, en vooral wanneer er thuis iemand ziek is, de meest blootgestelde oppervlakten voor besmetting regelmatig te reinigen: toiletbril, handvatten, afstandsbediening…;
  • verluchten: zet de vensters dagelijks 5 à 10 minuten ver open. Hierdoor wordt de binnenlucht volledig ververst en kunnen toxische stoffen en microben buiten;
  • gooi papieren zakdoekjes weg;
  • vermijd een vervuilde omgeving en roken;
  • en zorg dat uw kind voldoende slaapt! Tijdens de slaap worden cytokines afgescheiden, de ‘soldaten’ die de weerstand tegen microben organiseren. Slaaptekort leidt tot een verminderde afscheiding en dus een grotere kwetsbaarheid tegenover infectieuze stoffen.

Een propere neus!
Men moet er een gewoonte van maken van de neus een tot twee maal per dag te reinigen met een spray met zeewater. Sommige NKO-specialisten zeggen dat deze eenvoudige gewoonte het aantal NKO-consultaties met meer dan 80% zou kunnen verminderen!

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone