Uw gezondheid op de eerste plaats! - VivaGezond

Uw gezondheid op de eerste plaats!

We hebben in een van onze kasten allemaal wel een map of een dossier weggeborgen zitten waarin een samenvatting te vinden is van ons medisch parcours: de vaccinatiekaart, een opsomming van onze ziekenhuisopnames, het boekje van Kind & Gezin, de resultaten van onderzoeken en van bloedafnames.

Maar hoe kunnen we al deze nuttige informatie aanwenden om onze gezondheid te verbeteren? Bestaat de oplossing misschien uit een Globaal Medisch Dossier bij uw huisarts en een Farmaceutisch Dossier bij uw apotheker?

Het Farmaceutisch Dossier bij uw apotheker!

Elke keer dat uw apotheker een geneesmiddel aflevert dat door uw arts werd voorgeschreven, is hij er wettelijk toe gehouden de aflevering ervan te registreren. In het belang van uw gezondheid, en op voorwaarde dat u geen bezwaar aantekent, kan hij ook andere gegevens registreren. De registratie van bijkomende gegevens in verband met uw allergieën, intoleranties en/of eventuele chronische aandoeningen stellen uw apotheker in staat om te vermijden dat hij geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor u.

Sommige geneesmiddelen die bijvoorbeeld bepaalde suikers bevatten mogen niet aan diabetici gegeven worden. Op dezelfde manier laat de registratie van uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten toe eventueel ernstige interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen. Indien nodig neemt uw apotheker contact op met uw arts. U kan, op om het even welk moment, uw Farmaceutisch Dossier bij uw apotheker raadplegen. Wanneer u dat nuttig vindt, kan u hem ook een kopie vragen.

Aan de hand van een volledig Farmaceutisch Dossier kan uw apotheker uw veiligheid optimaal waarborgen.

Nieuw: het GFD

Onder voorbehoud van uw toestemming kunnen uw medicatiegegevens voortaan door elke apotheker tot wie u zich richt, geconsulteerd worden. Uw farmaceutisch dossier blijft in uw vertrouwde apotheek. Alleen de informatie in verband met uw geneesmiddelen kan geraadpleegd worden in elke apotheek waar u naartoe gaat. Elke apotheker die u een geneesmiddel aflevert, beschikt zo automatisch over een volledig overzicht van uw medicatie.

Dat is duidelijk een voordeel voor uw gezondheid! De medicatiegegevens worden enkel onder apothekers gedeeld en kunnen enkel geraadpleegd worden in de apotheken waar u uw geneesmiddelen haalt. Een kostbaar hulpmiddel, zeker wanneer u een beroep moet doen op een apotheker van wacht. Het delen van de informatie is perfect beveiligd en de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gegarandeerd. Apothekers en hun medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Men schat dat 7 tot 70% van de ziekenhuisopnames verband houden met het slecht gebruik van geneesmiddelen. Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier moet bijdragen tot een afname van deze problemen.

Het GMD bij uw huisarts

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) is een dossier (elektronisch of op papier) dat bijgehouden wordt door uw huisarts. Het bevat alle essentiële medische gegevens die uw gezondheid aangaan: resultaten van bloedafnames, vaccinaties, allergieën, radiografieën, echografieën, ziekenhuisopnames…

Ongeacht uw leeftijd kan u een erkend huisarts van uw keuze vragen een Globaal Medisch Dossier te openen. Door u ertoe te engageren bij voorkeur deze huisarts te consulteren, geniet u de volgende voordelen:
– een vermindering van de kostprijs van het deel dat u zelf moet bijdragen (raadplegingen en huisbezoeken);
– de centralisatie van al uw medische gegevens, wat bijvoorbeeld zal voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.
Bovendien worden de onkosten voor de opening en het beheer van het Globaal Medisch Dossier volledig terugbetaald door de ziekteverzekering: vraag hierover informatie!

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische aandoeningen, lopende behandelingen, enz.). Het zorgt voor een betere individuele begeleiding en meer en beter overleg tussen artsen.

En het GMD+?

Het GMD+ is een uitbreiding van het Globaal Medisch Dossier. Samen met uw huisarts overloopt u een officiële checklist van mogelijke onderzoeken opgesteld door de overheid in samenspraak met het medisch korps. Deze lijst bevat de ingrepen waarvan de wetenschappelijke wereld het belang en de efficiëntie heeft erkend. Deze ingrepen worden aangepast naargelang van uw geslacht, de leeftijdsgroep waartoe u behoort en de risico’s die u loopt op basis van uw medische geschiedenis of uw familiale antecedenten.

Maken deel uit van het officiële programma: advies tot rookstop, wijzen op risico’s van overmatig alcoholgebruik en op het belang van een uitgebalanceerde voeding en voldoende lichaamsbeweging; de vaccinaties tegen difterie/tetanus, griep en pneumokokken; opsporing van darm-, borst- en baarmoederhalskanker; het vaststellen van bepaalde hoeveelheden (glycemie, creatinine en proteïnurie, cholesterol); screening van het risico op mentale aandoeningen en een beoordeling van het cardiovasculair risico.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone