Vaccins van de globetrotter - VivaGezond

Vaccins van de globetrotter

This post is also available in: Frans

Of u nu graag met de rugzak rondtrekt of eerder van grote hotels houdt, voor elke reis moeten enkele voorzorgen worden genomen. Te beginnen met vaccinatie!

Ben ik in orde?

Als men aan Azië of Afrika denkt, dan denkt men aan exotische ziekten. Maar ook ziekten als difterie, polio en tetanus komen er even goed voor. De eerste stap voor de reis is de toestand van uw vaccinaties nakijken en zo nodig bepaalde herhalingsvaccinaties laten uitvoeren“De gebruikelijke vaccinaties van de vaccinatiekaart, namelijk tegen difterie, tetanus, polio, kinkhoest en de mazelen zijn ook reisvaccinaties. Dat kan impliciet lijken, maar het is belangrijk dat ze up-to-date zijn”, benadrukt dokter Ula Maniewski-Kelner, Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. “Bij kinderen moet nagekeken worden of de vaccinaties zoals die worden vermeld op de vaccinatiekalender zijn uitgevoerd. Bij volwassenen is dezelfde waakzaamheid geboden, temeer omdat de meeste volwassenen niet in orde zijn met hun vaccinaties.”

De bestemming, maar dat niet alleen

“Bij de aanbeveling van de voorbereidende vaccinaties voor een reis moet rekening gehouden worden met verschillende elementen” aldus de specialiste. De bestemming is een belangrijk gegeven maar volstaat niet. Er is meer informatie nodig over het type, de duur van het verblijf (hotel, trekking) en de bezochte zones (rijstvelden, woud, woestijn, moeras…)”. “Het profiel van de reiziger, meer bepaald zijn leeftijd en zijn gezondheidstoestand, bepaalt mee de keuze van de vaccins”. Het vaccinatieprogramma moet aangepast worden voor zwangere vrouwen, personen met chronische aandoeningen of immuno-compromised patiënten, rekening houdend met de contra-indicaties.

Uit het artikel “Vaccins van de globetrotter” van “De Patiëntekrant” Nr 29

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone