Wat gaat er schuil achter uw geneesmiddel? Waar komt het vandaan? - VivaGezond

Wat gaat er schuil achter uw geneesmiddel? Waar komt het vandaan?

De website www.medi-check.be
van Pfizer verschaft meer inzicht in de wereld van de geneesmiddelen en
helpt u om de beste keuzes te maken, voor uw eigen gezondheid en voor
de samenleving.

Geneesmiddelen zijn complexe en zeer hoogtechnologische producten. De komst van de generische en de voordelige originele geneesmiddelen en van de voorschriften op stofnaam (of ‘INN’, wat staat voor ‘International Non-proprietary Name’, de chemische naam van het middel) heeft de zaken niet bepaald vergemakkelijkt.

Het geneesmiddel uitgelegd
Geneesmiddelen maken deel uit van ons leven. Velen onder ons moeten ze zelfs dagelijks nemen. Ze verlichten, controleren of genezen de aandoeningen waarmee we worden geconfronteerd.

Toch zijn geneesmiddelen allerminst banaal. Het zijn hoogtechnologische producten die het resultaat zijn van een complex en langdurig ontwikkelingsproces. Het is van fundamenteel belang dat ze efficiënt zijn en veilig in gebruik.

De geneesmiddelenmarkt is op zich al complex, maar de komst van de generische en voordelige originele geneesmiddelen heeft alles nog ingewikkelder gemaakt.

Om u wegwijs te maken in de wereld van de geneesmiddelen, lanceerde het farmaceutische bedrijf Pfizer de website www.medi-check.be. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe beter u de belangen voor uw gezondheid zult begrijpen. U zult gemakkelijker kunnen praten met uw arts en apotheker en u zult geruster zijn over de behandelingen die u worden voorgesteld.

Origineel of niet?
Eerst en vooral legt de site uit welke de 4 grote groepen geneesmiddelen zijn (exclusief origineel, origineel, voordelig origineel en generisch) en waarin ze precies verschillen, bijvoorbeeld op het vlak van samenstelling of prijscategorie. U kunt die verschillen dus maar beter kennen!

Tot de groep van de ‘goedkope geneesmiddelen’ behoren ook de ‘voordelige originele’ geneesmiddelen. Zoals hun naam al aangeeft, zijn het originele producten met een verlaagde prijs die even ‘goedkoop’ kunnen zijn als generische geneesmiddelen zonder dat er verwarring kan ontstaan (de naam, de vorm en de kleur van het geneesmiddel blijven identiek). Door deze ‘voordelige originele geneesmiddelen’ te verkopen, kan de onderneming bovendien de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen financieren. En de ziekteverzekering kan flink besparen.

Wat en hoe?
Met de functie Medicheck kunt u nagaan of het geneesmiddel origineel is ? en welk origineel ? of generisch. Dat is heel makkelijk op te zoeken: gewoon de naam van het geneesmiddel invoeren en enkele eenvoudige vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de dosering.

Bijvoorbeeld: wilt u weten of het product dat uw arts u heeft voorgeschreven of uw apotheker u heeft meegegeven een ‘voordelig origineel’ geneesmiddel is? Met andere woorden, een geneesmiddel uit de groep van de ‘goedkope’ geneesmiddelen dat afkomstig is van de firma die het middel heeft ontwikkeld? Dat kan met mediCHECK.

De levenscyclus van het geneesmiddel
De site vertelt ook meer over de levenscyclus van het geneesmiddel, van het lange ontwikkelingsproces tot de vervaldatum van het patent dat het beschermt tegen namaak.

Het onderzoek en de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel duurt immers meer dan 10 jaar, als de fabrikant tenminste alle stadia doorloopt. Wist u dat van elke 10.000 middelen die worden getest er 9.999 worden afgevoerd omdat ze niet efficiënt of veilig genoeg zijn? Zodra het is ontdekt, wordt een nieuw middel 20 jaar beschermd door een patent, voor zover er uiteraard een dossier werd ingediend dat werd aanvaard door de overheid. Daarna begint het jarenlange ontwikkelingsproces.

Als dat uiteindelijk is voltooid, wordt het geneesmiddel geëvalueerd door de gezondheidsoverheid. Als die het belang ervan erkent, moet nog de prijs worden bepaald. Deze fase duurt gemiddeld 3 jaar.

Pas daarna kan het geneesmiddel op de markt worden gebracht. Tijdens de 7 tot 9 jaar die nog resteren sinds het patent werd verleend, wordt het geneesmiddel beschermd. De inkomsten van de verkoop worden deels opnieuw geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van andere geneesmiddelen. Na deze periode worden kopieën van het geneesmiddel legaal en komen er generische geneesmiddelen op de markt. Het bedrijf dat het geneesmiddel heeft ontwikkeld, kan dan al dan niet beslissen om de prijs te verlagen.

Een site in ontwikkeling
De website www.medi-check.be is nog volop in ontwikkeling. Het doel is volledige, objectieve en voor iedereen begrijpelijke informatie te verstrekken over de geneesmiddelen.

Pfizer, partner in gezondheidszorg
Werken aan gezondheid vergt samenwerking. Die samenwerking is cruciaal: tussen gezondheidsspecialisten, tussen deze gezondheidsspecialisten en hun patiënten, tussen de geneesmiddelenindustrie en haar verschillende spelers…

Centraal hierbij staat uiteraard de relatie tussen de patiënt en zijn arts en tussen de patiënt en zijn apotheker. Pfizer wil een partner zijn die deze relatie vergemakkelijkt.

Pfizer besteedt bijzondere aandacht aan een goede informatieverspreiding aan de patiënten. Een goed geïnformeerde patiënt is doorgaans immers ook een gezondere patiënt. Correcte informatie helpt om de juiste keuzes te maken op gezondheidsvlak. De patiënten kunnen hun arts de juiste vragen stellen en zijn aanbevelingen beter begrijpen, en dus ook geneigd zijn om ze correct toe te passen.

Pfizer wil meer zijn dan een geneesmiddelenfabrikant en ijvert dag na dag om een echte partner in gezondheid te worden.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone