Wereld Alzheimer Dag: als uw geheugen in de war raakt... - VivaGezond

Wereld Alzheimer Dag: als uw geheugen in de war raakt…

This post is also available in: Frans

Hoe leven we als ons geheugen dag na dag verder achteruitgaat en ons leven heen en weer slingert tussen zin en onzin? In België lijden meer dan 85.000 mensen aan de ziekte van Alzheimer, en dat cijfer kan van nu tot 2050 nog verdrievoudigen. De oorzaken van alzheimer zijn niet allemaal bekend en de ziekte is nog moeilijker te definiëren omdat de symptomen bij elke patiënt anders zijn. Maar het onderzoek gaat door, ondanks de moeilijkheden.

Ik vergeet alles! Heb ik alzheimer?

Het geheugen is de eerste cognitieve functie die wordt aangetast door de ziekte van Alzheimer, maar vergis u niet: vergeetachtigheid (zoals uw sleutels vergeten of een afspraak, uw zonnebril die zoekraakt…) is een banaal fenomeen dat te maken heeft met een tragere verwerking van informatie. Om informatie vast te leggen, moet je aandachtig zijn. Anders registreer je weinig of niets. Het is dan een kwestie van aandachtsproblemen. Bij geheugenproblemen weten we dat de letsels beginnen in de hippocampus van onze hersenen. De hippocampus vormt een trechter die informatie in het geheugen laat, een soort ‘tolhuis op de autosnelweg van de herinneringen’. Bij de ziekte van Alzheimer atrofieert de hippocampus en worden recente herinneringen niet meer omgezet in geheugensporen (ze worden niet meer op de harde schijf opgeslagen). Maar het geheugen waarin de gebeurtenissen van langer geleden zijn opgeslagen, blijft langer behouden.

Welke andere tekens moeten de omgeving waarschuwen?

Problemen met taal (zowel geschreven als gesproken) moeten de familieleden snel alarmeren, net als problemen met redeneren, mentale verwarring, en desoriëntatie in tijd en ruimte: de zieke verliest zijn houvast, vooral in nieuwe situaties, en de notie van tijd (datum, dag, uur). Ook zien we veranderingen in de persoonlijkheid van de patiënt: bepaalde karaktertrekken worden versterkt, andere veranderen. Stemmingswisselingen kunnen ook vaker voorkomen. De patiënt kan zich ook in zichzelf terugtrekken en zich hullen in stilzwijgen. Door dat verbale isolement wordt zijn sociale eenzaamheid nog groter en verergeren zijn problemen.

Kan de ziekte van Alzheimer worden behandeld?

De ziekte kan inderdaad worden behandeld, gestabiliseerd voor enkele jaren… maar is ze te genezen? Spijtig genoeg niet. De behandeling is vooral actief in de eerste jaren dat ze wordt gevolgd. Omdat we de oorzaak van de ziekte niet kennen, beschikken we momenteel over geen enkele preventieve of curatieve oplossing. Er bestaan daarentegen wel geneesmiddelen die inwerken op de symptomen, ze verlichten en de evolutie ervan vertragen. Hierdoor wordt de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving aanzienlijk verbeterd. Het is dus fundamenteel om de patiënt zo vroeg mogelijk te behandelen en om de behandeling te blijven volgen zo lang ze de patiënt helpt.

 

Uit een artikel van “De Patiëntenkrant”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone