Zelfdoding voorspellen met artificiële intelligentie - VivaGezond

Zelfdoding voorspellen met artificiële intelligentie

Elk jaar gaan wereldwijd ongeveer 800.000 mensen over tot zelfdoding. Vandaag zou artificiële intelligentie kunnen voorspellen -met een opmerkelijke precisie- welke mensen daadwerkelijk een einde zullen maken aan hun leven. Wat betekent dat voor de perspectieven op korte termijn?

Waarom heb ik het niet gezien? Had ik iets kunnen doen? Deze en andere vragen duiken vaak op bij nabestaanden van mensen die uit het leven stapten.

Opmerkelijke resultaten

Dr. Colin Walsh, een internist die onder meer gespecialiseerd is in de biomedische informatica aan de Vanderbilt University (Nashville, Tennessee), hoopt dat zijn werk over het voorspellen van het risico op zelfdoding er toe zal leiden dat men ooit tijdig zal kunnen ingrijpen vooraleer iemand zich van het leven beroofd. Walsh en zijn team ontwierpen een AI tool die gebruik maakt van algoritmen om dat risico precies te kunnen voorspellen. Die precisie zou zelfs tot 92% kunnen bedragen op een periode van een week.

Het voorspellend diagnoseproces is gebaseerd op gegevens van opnamediensten van ziekenhuizen (geslacht, leeftijd, postcode, geneesmiddelen, eerdere diagnoses). Walsh et al. verzamelden de gegevens van 5.167 patiënten die opgenomen werden in het umc Vanderbilt met symptomen van automutilatie en zelfmoordgedachten. Zo konden ze 3.250 zelfmoordpogingen analyseren. Het artikel van Walsh in de laatste editie van Clinical Psychological Science betreft alleen het eerste luik van het onderzoek. Vandaag maakt hij werk van een nieuw onderzoek om na te gaan of zijn algoritme doeltreffend is bij totaal andere gegevens van bijvoorbeeld een ander ziekenhuis.

Interventieprogramma binnen de twee jaar?

Als zijn ‘model’ erkend wordt dan hoopt Walsh dat hij zijn team binnenkort kan uitbreiden om een geschikte interventiemethode te ontwikkelen en wil hij binnen dit en twee jaar zo’n programma te kunnen uittesten. Maar informaticatools als deze en andere roepen ook ethische vragen op. De onderzoekers moeten beslissen in welke mate ze de aanbevelingen van de ‘machine’ zullen volgen. Sociale netwerken kunnen daarbij wellicht meer algemene informatie verschaffen dan die die ingezameld worden in een ziekenhuis.

En wat social media betreft liet Facebook eerder dit jaar weten gebruik te maken van het eigen AI algoritme om boodschappen op Facebook te kunnen analyseren.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone